Vi har haft 286 arter vilde bier i Danmark – i dag har vi ca. 233

UPDATE: Siden artiklen blev skrevet, er antallet af registrerede bier i Danmarks steget til 295:
https://planbi.dk/tre-nye-biarter-fundet-i-danmark/

I Danmark har vi de husdyr, som hedder “honningbier”.

Foruden dem, så har vi – i løbet af alle de år, hvor der er lavet optællinger af bier kunnet registrere 286 arter af vilde bier – hvoraf den ene er vores, oprindelige, vilde honningbi. Dem er der ikke nogen tilbage af i Danmark – det er forskerne ret enige om. Støder du på en familie af honningbier i naturen, så er det altså en tam dronning, som er stukket af med sin familie.

Bi-ekspert, Claus Rasmussen fra Aarhus Universitet, har været med til at undersøge næsten 50.000 optegnelser af vilde bier – faktisk alle de optegnelser vi har i Danmark – fra man begyndte at tælle bier og til i dag.

Af de 286 arter af vilde bier, der er optegnelser af over alle årene, kunne forskerne konstatere, at fra 1975 og frem er der registreret ca. 230 arter af vilde bier i Danmark.

En helt ny optælling af nye bi-registreringer i Danmark viser, at vi i dag har 233 arter af bier i Danmark – heraf er den ene honningbien.

Når klimaet ændrer sig, kommer nye bier til, og andre forlader os – det gælder især de pelsklædte humlebier.

Men andre er forsvundet, fordi de simpelthen ikke har kunne finde den mad, de skal bruge, og fordi de mangler steder at bo og formere sig.

Vi ved altså, hvor mange arter vi har haft – men vi ved ikke ret meget om, HVOR MANGE AF HVER ART vi har nu.
Vi håber at kunne være med til, ikke kun at udbrede kendskabet til vilde bier, men at vi også kan være med til at få noget mere bi-forskning sat i gang.