Nyt internationalt studie: HONNINGBIER ELSKER NIKOTIN

Hvis raske honningbier har valget mellem almindelig nektar og nektar tilsat insektgiften neonicotinoid, så vælger bierne nektaren MED det kunstigt fremstillede nikotin-stof. Det viser et netop offentliggjort forsøg fra forskere i USA og Italien.

Og efter honningbierne har indtaget nektar med neonicotinionid, så bliver de – overmodige måske.
I hvert fald flyver de længere. De flyver hurtigere, og de flyver mere abrupt.

Det kunne måske lyde som en god ting, men når man flyver længere væk og bruger flere kræfter på det, så kan det være sværere at nå hjem.

Lige der ligger måske forklaringen på den mystiske bi-død, som har fået navnet CCD – Colony Collapse Disorder.

Hidtil har man forklaret CCD med, at honningbierne “mister deres orienteringssans”.
Når flere og flere bier ikke vender tilbage til bi-stadet efter at have været ude at flyve, så medfører det, at bi-familien langsomt dør ud på grund af manglen på mad. Og om vinteren vil honningbierne dø af kulde, hvis de ikke er mange nok til at holde varmen.

OG NÅR HONNINGBIERNE LIGEFREM  FORETRÆKKER NEKTAR MED NEONICOTINIONID, SOM DENNE UNDERSØGELSE VISER, SÅ ER DET JO DEN FORM FOR NEKTAR, SOM BIERNE TAGER MED HJEM.
TIL DERES AFKOM – OG TIL VORES HONNING.
Hvis den behandlede nektar er tilstede i deres flyveområde, selvfølgelig.

26. april 2017 offentliggjorde det annerkendte tidsskrift, nature.com, resultaterne af et bi-forsøg, som tog sin begyndelse helt tilbage i 2012. Et forsøg som nu påviser, at ellers raske honningbier får ødelagt deres evne til at flyve, hvis de udsættes for stoffet thiamethoxam, som indeholder neonicotinoid.

“Vores resultater viser for første gang, at bliver raske honningbier udsat for thiamethoxam – enten i maden eller sprøjtet med det – så påvirker det deres evne til at flyve. Det påvirker hvor langt de flyver, hvor længe de flyver og den tilbagelagte afstand.

Honningbiers overlevelse hænger direkte sammen med deres evne til at flyve, fordi det er deres eneste måde at samle mad på,” siger Simone Tosi – en af tre forskere bag undersøgelsen – i en pressemeddelelse. LÆS PRESSEMEDDELELSEN HER.

Ordet “raske” er af stor vigtighed her, fordi tidligere undersøgelser, som har peget på netop neonicotinoid som livsfarligt for bier, er blevet affærdiget af fortalerne for neonicotinoid-brug med, at det i stedet er mide-angreb, som får bierne til at dø – Varroa-mider nærmere bestemt.

Den påstand har denne undersøgelse nu tilbagevist, ved at have foretaget målingerne på beviseligt, raske honningbier.

Selve undersøgelserne viste sig at være noget af en udfordring.

Først skulle forskerne opfinde og bygge “noget”, som kan måle, hvordan og hvorledes en bi flyver.

Det blev til en “flyve-mølle”, hvor bien er spændt fast i en “sele”, så forskerne direkte kan måle hvor hurtigt, hvordan og hvor længe bien flyver – før og efter påvirkning med thiamethoxam.

To forskellige grupper af honningbier blev udsat for to forskellige former for påvirkning med thiamethoxam:

  1. En akut, ydre påvirkning
  2. Ved indtagelse via føden over en længere periode

Begge typer påvirkning viste, at biernes evne til at flyve ud – og især hjem – bliver væsentligt forringet, når de udsættes for thiamethoxam.

DU KAN LÆSE HELE UNDERSØGELSEN HER

I EU har vi i øjeblikket et midlertidigt forbud mod brug af neonicotinoider. Et forbud som enten skal forlænges eller ophæves i år. Sidst stemte Danmark for at TILLADE brug af neonicotinoider.

EU-forbuddet kan det enkelt land vælge at dispensere fra.

Det har Danmark gjort, så man siden 2015 kan få dispensation til udsåning af vinterraps, hvor frøene er neonikotinoid-behandlede (frøene er coatede).

DANSKE LANDMÆND FÅR DISPENSATION TIL BRUG AF NEONICOTINIONIDER

Frøene af vinterraps sås fra maj til august, og amerikanske undersøgelser peger på, at ved udsåning flyver der støv rundt i luften med rester fra frøenes coating, hvorved bierne udsættes for påvirkning – selvom der altså ikke er tale om decideret sprøjtning med neonicotinoider.

LÆS OM FÆNOMENET FRA DE AMERIKANSKE MILJØ-MYNDIGHEDER HER

Der er ikke lavet en tilsvarende undersøgelser af pesticidpåvirkningen af VILDE BIER.

Men denne undersøgelse fra England viste sidste år, at efter fem ugers påvirkning med neonicotinionid, så var der færre arbejdere, droner og dronninger i de undersøgte humlebi-boer:

LÆS HELE UNDERSØGELSEN HER