SNUP en Bi

På grund af corona-krisen har PLAN Bi udvidet sin “Skolepulje” til en hel bi-pakke til skoler – så børnene kan få noget vigtig læring ud af al den ekstra ude-undervisning.

SNUP en Bi – og SLIP den Fri 🙂

Det er mottoet for PLAN Bi´s nye tiltag, som gerne skal få børn til:

  1. Ikke at være bange for vilde bier.
  2. At forstå fødekædernes sammenhæng – næsten alle fødekæder starter med insekter.
  3. At forstå insekters metamorfose – deres livscyklus fra æg til larve til puppe til – i det her tilfælde – bi.
  4. At forstå sammenhængen mellem blomster og blomstersøgende insekter.
  5. At elske vilde bier.

Vi vil SÅ gerne lærer børn om vilde bier – for det haster!

Flere og flere leder efter vilde bier. Men der findes under halvt så mange FORSKELLIGE arter af bier i dag, som der gjorde i 50´erne: https://planbi.dk/man-finder-under-halvt-saa-mange-forskellige-biarter-om-aaret-som-man-gjorde-i-50erne/

Og i Danmark er over halvdelen af vores vilde biarter i tilbagegang: https://planbi.dk/over-halvdelen-af-vores-vilde-bi-arter-er-i-tilbagegang/

“Don´t tell it – Show it”

Vi skal have børnene ud og “snuppe” bier. Kigge på dem i reagensglas og med lup, og finde ud af hvilken slags bi-art det er – ved hjælp af de medfølgende “bi-nøgler”
(Billede-genkendelses plancher med de almindeligste, danske bier).
.
Her kan de mindste sagtens være med – og de større elever kan gå et spadestik dybere og lede efter bierne i de internationale online-bestemmelsesnøgler, som vi linker til fra planbi.dk, når vores “SNUP en Bi”-område åbner i den nærmeste fremtid.

Der skal sås blomster og samles frø i naturen.

Samtidig kan børn i alle aldre kan følge med i biernes liv i de medfølgende bihoteller og bihotel-observatorier, hvor man med egne barneøjne kan se, biernes fantastiske forvandling fra æg til bi, som tager næsten et helt år.

DET HASTER LIDT, FOR BIHOTELLERNE SKAL HELST OP AT HÆNGE INDEN SOMMERFERIEN.

(For så er der BIER I HOTELLET, når ferien er slut).

SKOLER/KOMMUNER KAN NETOP NU SELV KØBE EN SNUP EN BI-PAKKE.

Men vi er også ude at søge fonde og virksomheder om støtte til SNUP en Bi – pakker, som vi vil sende ud til næste forår.

Virksomheder/fonde må meget gerne byde ind med støtte – vi har aftagerne:

Vi har faktisk allerede over 400 skoler på listen i vores “SKOLEPULJE” – skoler som er interesserede i at undervise i bier og biodiversitet gennem vilde bier.

Interesserede skoler er velkomne til at skrive sig på listen nederst på denne side: https://planbi.dk/skolepuljen/

SYNES DU OGSÅ, AT VILDE BIER ER VÆRD AT KÆMPE FOR, SÅ KLIK PÅ BILLEDET OG STØT VORES ARBEJDE:

LET´S BEE BETTER!