Endelig erkender EU, at fødekonkurrence fra honningbier er en faktor for truede, vilde bestøvere

Nu står det sort på hvidt i EU, at man erkender, at tætheden af honningbier er en faktor for, hvor godt/dårligt populationer af blandt andet vilde bier klarer sig. EU har en bestøverstrategi, som “skal redde” unionens VILDE BESTØVERE inden 2030.Strategien består i grove træk af en kombi af pesticidforbud og øgede tilskud til biavl.Men … Læs resten af Endelig erkender EU, at fødekonkurrence fra honningbier er en faktor for truede, vilde bestøvere