Endelig erkender EU, at fødekonkurrence fra honningbier er en faktor for truede, vilde bestøvere

Nu står det sort på hvidt i EU, at man erkender, at tætheden af honningbier er en faktor for, hvor godt/dårligt populationer af blandt andet vilde bier klarer sig.

EU har en bestøverstrategi, som “skal redde” unionens VILDE BESTØVERE inden 2030.
Strategien består i grove træk af en kombi af pesticidforbud og øgede tilskud til biavl.
Men i 2020 konstaterede Revisionsretten i EU, at denne strategi ikke har hjulpet vilde bestøvere – som i slet ikke:

I juni 2022 har EU så udsendt noget de kalder: “Public consultation on the Call for Evidence to the EU Pollinators Initiative – revision”.
Altså en række rettelser, der skal få bestøverstrategien til at virke for de bier, som rent faktisk ER truede af voldsom tilbagegang og udryddelse – altså vilde bier.

Du kan læse hele publikationen HER:

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/4abb623a-76e2-42b1-99f3-cd7e25f6c1de/SAFEGUARD%20Public%20consultation%20EU%20Pollinators%20Initiative%20revision%20response.pdf?v=63822069668

EU får øjnene op for fødekonkurrence

EU skriver det ikke direkte: Vi bør beskytte vores naturområder mod kommercielle bestøvere.
Men i forhold til bestøvere I BYER OG BYOMRÅDER anbefaler EU nu, at man også indtænker HONNINGBI-TÆTHED i urbane beskyttelses-initiativer for bestøvere:

Recommendation: Knowledge exchanges could be organised on how best to include local communities in pollinator strategies and urban greening plans, green space management for pollinators, and on managing honeybee densities in urban areas.

Det er i den grad et fremskridt – hvis det bliver fulgt i medlemslandende, naturligvis.

Dette kan man dog være seriøst i tvivl om vil ske, eftersom samme EU netop har øget tilskuddet til de nationale biavlsprogrammer med – hold nu fast: 70%

Giv en hånd til vilde bier

I Danmark er der kun PLAN Bi, som arbejder helhjertet for vilde bier – altså ikke kun med oplysning om vilde bier – vi tager også fat om problemerne med fødekonkurrence fra menneskets milliarder af honningbier.

Du kan støtte vores arbejde ved at melde dig ind: