EU og staten øger tilskud til biavl med 70%

Fra 2023 vil honningbierne og deres mennesker modtage 4,4 millioner kroner om året mod 2,6 millioner i tidligere år.

Selvom honningbien med statsgaranti er den eneste bi i verden, som IKKE er truet af udryddelse, øges både EU- og statsstøtten med over 70%.

Helt bestemt skal vi fremover støtte biavlererhvervet med 4,4 millioner kroner om året.
Det fremgår af referat fra møde i bi-nævnet:

Landbrugsaftalen, der blev indgået den 4. oktober 2021, indeholder finansiering til markedsordningen for bier, hvor der er afsat samlet 4,4 mio. kr. pr. år (50 pct. EU- og 50 pct. national finansiering), hvilket er en forøgelse ift. til tidligere, hvor beløbet var 2,6 mio. kr. pr. år.

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/13-10-2021_Referat_Binaevn_-_Godkendt.pdf

4,4 millioner kroner om året til den eneste bi, som med statsgaranti IKKE er truet af udryddelse!

Det sidste vilde bier har brug for

Selvom det langt om længe er lykkedes at hamre en pæl gennem myten om, at opsætning af honningbier er en gave til biodiversiteten (https://planbi.dk/topforsker-honningbien-er-ikke-en-truet-dyreart-og-den-gavner-ikke-biodiversiteten-tvaertimod/), så øger det offentlige altså subsidierne til et erhverv, der har det som sin fornemmeste opgave, at få endnu flere mennesker til at sætte bistader op.

Verden har fået 45% flere honningbier siden 2. verdenskrig, og i Europa bliver der bare flere og flere honningbier:

Sæt vilde bier på dagsordenen

Den eneste måde vi stopper den her skævvridning af støtte er ved folkelig støtte. For EU og staten støtter udelukkende husdyrrene!

MELD DIG IND I PLAN Bi – vi er den eneste organisation i Danmark, som helhjertet arbejder for VILDE BIER.

LÆS MERE OM PLAN Bi´s ARBEJDE: https://planbi.dk/bliv-bi-ven/