Sådan virker PLAN Bi

PLAN Bi er en samling af lokale PLAN Bi-aftaler, med en overbygning til at samle og styre alle trådene. En overbygning som sørger for ekspert-rådgivning og presseomtale.

 

Overbygningen hjælper med at få de lokale aftaler op at stå, og står for vejledning om god bi-skik til deltagerne i de lokale PLAN Bi-aftaler.

 

Vi er startet med et pilotprojekt: PLAN Bi-Frederikssund.

OFFICIELT STIFTER VI PLAN Bi-Frederikssund VED ET STORT EVENT 20. MAJ PÅ TORVET I FREDERIKSSUND. LÆS MERE HER

 

PLANEN ER: Stifte yderligere tre lokalafdelinger i foråret 2018. Yderligere 10 i foråret 2019. 10 mere i foråret 2020 osv. Indtil vi lever op til vores parole:

VI BESTØVER DANMARK

 

En lokal PLAN Bi-aftale har deltagere, som er:

  • Landmænd.
  • Lokale erhvervsvirksomheder.
  • Kommunen.
  • Vandværker.
  • Rensningsanlæg.
  • Boligselskaber.

KORT SAGT ALLE PROFESSIONELLE I LOKALOMRÅDET.
Nogle bidrager “kun” med penge (10.000/år) andre med penge (6.000/år) OG NOGET FYSISK. Det kan være en plæne ændret til domicil-eng, opsætning af bi-hoteller, et grønt tag – det er de øvrige deltagere, som afgør, om de synes, du gør nok til at opnå rabatprisen 🙂

 

Desuden sørger PLAN Bi for, at uddanne og oplyse private i god BI-SKIK, så vi sætter så massivt som muligt ind i et lokalområde ad gangen – når det kommer til bestøvningen.

Aktivitet + omtale gør, at PLAN Bi bliver et navn folk kender i dit lokalområde. Derfor betyder det også noget, hvis du kan smykke dig med PLAN Bi´s logo.

Ideen bag PLAN Bi er hollandsk.

De har skruet det lidt anderledes sammen, men principperne er de samme:

Lad os se, hvad vi kan opnå ved at tale sammen, i stedet for at banke hinanden oven i hovedet med, hvis skyld det er, at vores vilde bier er under pres.

Link til hollandske BeeDeals

(I Holland betaler deltagerne 5.000/10.000 € om året. Det tror vi er for meget til danske forhold. Desuden betaler lokalaftalerne i Holland for overbygningens arbejde. Vi tror på, at vi kan skaffe økonomien til overbygningen ved fondssøgning, landsdækkende sponsorer samt private medlemmer).

DET VIRKER I HOLLAND.

DET KAN OGSÅ VIRKE HER!

Økonomien i en lokalaftale:

En lokalaftale løber i tre år.

Landmænd betaler ikke for at være med – de “betaler” med jord til bi-blomster og bi-bosteder, og ved at begrænse evt. brug af sprøjtemidler/sprøjte klogere.
PLAN Bi´s overbygning rådgiver alt efter afgrødetype, leverer gratis frøblandinger osv.

Alle andre betaler 10.000/år eller 6.000/år i deltagergebyr.
Den lave sats opnår man ved OGSÅ at gøre noget fysisk for bierne – så bi-blomster, lave grønne tage el. andet.

90 % af deltagergebyrerne BLIVER I LOKALAFTALEN.

Det vil sige, at deltagerne selv bestemmer, hvordan pengene skal bruges: Vil man have PLAN Bi-deltagelse i egne events? Selvstændige PLAN Bi-events? Skilte, bannere, reklamer for pengene?

Tidsforbrug i en lokalaftale:

Det er meningen, at deltagerne i en lokalaftale mødes to gange om året.

Forår og efterår.

Her kan nye deltagere komme med, og man planlægger i fællesskab, hvilke PLAN Bi-initiativer man ønsker sig det kommende halve år.

Har nogle deltagere initiativer i støbeskeen, som PLAN Bi kan deltage i?
Skal lokalaftalen lave specielle PLAN Bi-events?
(Det vil blive muligt, at købe sig til del- eller hele events via PLAN Bi´s overbygning).

Det kan selvfølgelig blive nødvendigt med lidt mere mødeaktivitet i PLAN Bi-Frederikssund det første år, da aftalen jo er det pilotprojekt, som skal danne grundlag for fremtidige lokale PLAN Bi-aftaler.

Lidt mere arbejde, ja. Men til gengæld vil der være reklameværdien i at have været de første 🙂

OG GOD GRØN OMTALE ER GULD VÆRD NU OM DAGE!

Se her, hvor meget grøn omtale vi har genereret om PLAN Bi-Frederikssund allerede nu: LINK