EU konstaterer: -Vores bestøverstrategi har ikke hjulpet vilde bestøvere en tøddel!

DET LADER TIL AT KOMME BAG PÅ KOMMISSIONEN, AT DERES BESTØVER-INITIATIVER – SOM UDELUKKENDE ER RETTEDE MOD HONNINGBIER – IKKE HAR HJULPET DE VILDE BESTØVERE…

I en særberetning fra Revisionsretten i EU konstaterer retten, at det overhovedet ikke har hjulpet Europas VILDE BESTØVERE, at kommissionen har lavet en såkaldt “bestøverstrategi”:

“I 2018 tog Kommissionen et skridt i retning af at koordinere sin tilgang til at standse vilde bestøveres tilbagegang ved at iværksætte bestøverinitiativet. Vi konstaterede, at dette kun havde en ringe virkning med hensyn til at standse tilbagegangen, og at der var behov for bedre forvaltning af initiativet, hvis dets mål skulle nås. Desuden omfattede biodiversitets- og landbrugspolitikken samt lovgivningen om pesticider ikke tilstrækkelige foranstaltninger til beskyttelse af vilde bestøvere. Vi fremsætter anbefalinger til at øge beskyttelsen af vilde bestøvere i eksisterende EU-politikker og -lovgivning.”

Her kan du læse, hvad EU i 2018 skrev, man gjorde for at hjælpe “bierne”: Forbud mod pesticider og flere penge til biavl.
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20180226IPR98612/bier-og-biavlere

Det er da også mærkeligt, når man laver en indsats for husdyrene – og der bare bliver flere og flere af dem – så gavner det IKKE de vilde bestøvere!
Og EU´s indsats har udelukkende handlet om honningbier:

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/videos/1792425957471543/

…og samtidig bare stiger og stiger antallet af honningbier i Unionen:

(Hvis du studser over, at antallet af honningbi-stader i Danmark kører op og ned som en yoyo, så læs med her: https://planbi.dk/voldosom-stigning-i-antallet-af-honningbier/ )

INGEN HJÆLP TIL VILDE BESTØVERE FØR VI LÆGGER BÅND PÅ VORES EGEN HONNING-GRÅDIGHED

Det siger sig selv, at vi ikke kan fodre flere og flere flyvende husdyr, uden det går ud over nogen – og at disse “nogen” nødvendigvis må være de vilde dyr, som spiser det samme som vores husdyr.

At tro, at indførsel af pesticidforbud for landmænd gavner nogen som helst andre end honningbierne er simpelthen naivt! Der er tæt på INGEN vilde bestøvere i landbrugsland – for hvad skal de leve af der?

En stor variation af vilde bestøvere finder vi i vores NATUROMRÅDER – og dem har vi så til gengæld fyldt op med vores husdyr!

Det kan kun gå galt!

Klik på billedet og læs hele Revisionsrettens beretning her:

LET´S BEE BETTER!