Biodiversitetspulje –

Overvejelser ved pointtildeling i forbindelse
med tildelingskriterier.