Biodiversitetsrådets årsrapport 2023

Ingen danske land- eller havområder kan for nuværende bidrage til de internationale delmål om strengt beskyttede områder.

Plan Bi er blandt de organisationer, der støtter op om:
*Bevarelse og styrkning af biodiversitetsrådet
*Udlægning af 30% areal til beskyttet natur – herunder 10% strengt beskyttet – inden 2030.

Biodiversitetsrådets helt nye rapport viser, fra hvor lavt et udgangspunkt vi starter:

*Ingen arealer kan for nuværende leve op til “strengt beskyttet”.

*Biodiversitetsrådet estimerer, at 1,6 % af Danmarks landareal, inklusive søer og vandløb, og 1,9 % af Danmarks havareal for nuværende kan bidrage til de internationale delmål om beskyttede områder.

LÆS HELE BIODIVERSITETSRÅDETS RAPPORT HER:

Intet om “bier”

Plan Bi har naturligvis været hele årsrapporten igennem.

Biodiversitetsrådet skriver intet specifikt om bier – hverken honningbier eller vilde bier.

MEN VI VED, AT END IKKE MED ET BIODIVERSITETSRÅD KAN VI LÆNE OS ROLIGT TILBAGE OG REGNE MED, AT DER SOM EN SELVFØLGE BLIVER UDPEGET NOGLE AREALER, HVOR VILDE BIER IKKE SKAL SLÅS MED VORES HUSDYR OM FØDEN. DESVÆRRE!

Under punktet “Udlægning af urørt skov” skriver biodiversitetsrådet f.eks.:

“En urørt skov er en skov uden drift, hvor naturen får lov til at passe sig selv…”

Men det passer jo bare ikke!
Biavl er tilladt i “urørt” skov.
Endnu et sted hvor det er: “Det her er så godt for så mange andre – så pyt med vilde bier.”

Bedre end ingenting

Det er sådan, vi er nødt til at se på biodiversitetsrådet.
Det er bedre for dansk natur, hvis vi har et biodiversitetsråd – end hvis vi ikke har et.
Men der er meget, meget lang vej til, at vi kan nedlægge Plan Bi og sige:

SÅ, NU HAR VILDE BIER EN REEL CHANCE FOR AT OVERLEVE I DANSMARK.

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.