DOVNE GRÆSPLÆNER – ET HIT FOR VILDE BIER!

HVIS DU KAN NØJES MED AT SLÅ DIN GRÆSPLÆNE HVER ANDEN UGE, SÅ GØR DU VORES TRÆNGTE, VILDE BIER EN STOR TJENESTE.

 
Et to-årigt, amerikansk forsøg viser, at græsslåning hver anden uge er det bedste for de blomstersøgende insekter.
 
Man udvalgte 16 haver, og talte bier i dem fem gange over sæsonen i to år i træk – og forsøget blev korrigeret for mængden af blomstrende haveplanter i hver have, så det specifikt var forskellen i slå-regimet på plænen, som gjorde forskellen i bi-tæthed.
 
Husejerne blev bedt om at slå deres græsplæne hhv. hver uge, hver anden uge og hver tredje uge.

Mærkeligt nok viste forsøget, at der var langt flest bier i plænerne, som blev slået hver anden uge.

 
Dette tilskriver forskerne, at det kan være sværere for bierne at kommer til blomsterne, hvis græsset bliver for højt.

Græsslåning hver tredje uge gav i øvrigt 2,5 gange så mange bier, som slåning hver uge, så hellere være lidt for doven end lidt for emsig 🙂

PS. Der er ca. 1,2 millioner villahaver i Danmark + ca. 300.000 sommerhushaver. Og dertil kommer kolonihaver og alle vores fællesarealer.

LET´S BEE BETTER!