Et-årige blomsterstriber er dødsfælder for vilde jordbier

Over halvdelen af vores vilde bi-arter er JORDBIER. Lokker du dem til med masser af mad, så lægger de deres æg i nærheden – og når ploven så kommer, så graver den alle jordbiernes æg op.

Solitærbiers æg er næsten alle sammen et helt år om at komme fra æg til larve til puppe, for at ende med ca. seks uger på vingerne som bi – og så dør den.

Solitærbier er alle dem, der IKKE er humlebier eller honningbier. (Over 250 af de bi-arter, vi har haft her i Danmark, er solitærbier).

ETÅRIGE BLOMSTERSTRIBER ER DØDSFÆLDER FOR VILDE JORDBIER – ikke fordi blomsterne er etårige, men fordi etårige blomsterstriber bliver pløjet op enten om efteråret eller om foråret – altså FØR jordbierne er blevet “født”.
Denne pløjning graver alle jordbi-æg op, så en hel generation af jordbier går tabt i det område.

MAD >< BOLIG

Det er kun honningbierne, som får en bolig stillet til rådighed af mennesker.

Og så er der heldigvis også flere og flere, som sætter et bihotel op – så vi er sikre på, at der også er boliger til de hulboende solitærbier, og stort HURRA for det.

Men så er der alle de andre – alle de JORDBOENDE BIER.
Det er faktisk over halvdelen af alle vores vilde bi-arter, som lægger deres æg i jorden.

Foto Ed Phillips. Hun af Havejordbi, Andrena haemorrhoa.

For at leve skal en solitærbi bruge NEKTAR og VAND.
For at kunne lave madpakker til sine æg skal en solitærbi bruge POLLEN.
For at kunne føre slægten videre, skal en solitærbi bruge et sted at lægge æg – og der skal æggene kunne ligge i fred i næsten et helt år, for så lang tid tager det for næsten alle solitærbier at få næste generation på vingerne!

Hvis vi så lokker en masse bier til med en hel masse blomster, så kommer der også jordbier.
Og når de finder maden, så leder de efter et sted at lægge æg – i nærheden!
Der skal helst ikke være over 300 meter mellem mad og redegang for solitærbier, for bien flyver jo i pendulfart. Ud at hente redematerialer og pollen – hjem og lave madpakker og lægge æg – og så ud igen.

VILDE BIER ER ULTRA-LOKALE:

JA, honningbierne – og derfor deres mennesker – er glade for any kind of blomsterstriber – men honningbierne er altså den eneste art af bi i Danmark, som med garanti IKKE er truet af udryddelse!

Et-årige blomsterstriber DØDSFÆLDER for vilde jordbier, og ikke engang Landbrug og Fødevarer anbefaler dem.

Hvilket du kan se i L&F´s egen anbefaling til, hvordan landmænd kan forkæle vilde bier.

BLOMSTERSTRIBER FÅR KUN ÉN BI I BEDØMMELSEN, og man anbefaler at UNDLADE PLØJNING.

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.

LET´S BEE BETTER!