FAKTA om antallet af honningbier i verden – og i UK

VIGTIG VIDEN: Den annerkendte, engelske professor, Jeff Ollerton, gør status over udviklingen i antallet af bistader.

I Danmark har det vist sig nærmest umuligt at få oplyst antallet af bistader: https://planbi.dk/plan-bi-i-altinget-dk-landbrugsstyrelsen-har-loejet-os-lige-op-i-foelehornene/

Det er heller ikke bare lige til at slå op, hvis man vil kende antallet af bistader i England. Men her har en af verdens førende eksperter i bestøvere og bestøvning lavet et stykke detektivarbejde for at komme nærmere sandheden om HVOR MANGE BISTADER DER ER OPSAT I ENGLAND.

Som vi gør i Plan Bi, så oplever professor Jeff Ollerton også, at sandheden skal hives ud af biavlerne. For eksempel viser de officielle, engelske opgørelser, at antallet af bistader i England skulle være steget med 40% siden 2015! Det er næppe tilfældet – der er tale om flere registreringer.

Men ved at grave i de antal UK indberetter til EU, FAO og andre, kommer professoren frem til, at man har næsten samme antal bistader som i midt-50´erne – altså lige efter krigen, hvor der virkelig var mangel på sødestof, og raffineret sukker ligefrem var rationeret.

Fra artiklen: https://jeffollerton.co.uk/2022/07/13/have-honey-bees-declined-in-britain-an-update-of-the-numbers/

So the answer to the question “have honey bees declined in Britain?” is a resounding NO! They are at least as abundant as they were almost 70 years ago. This reflects the global situation where there’s been a substantial increase in hive numbers since the 1960s.

Professor Jeff Ollerton.

Antallet af honningbier i verden mere end fordoblet

Fra artiklen: https://jeffollerton.co.uk/2022/07/13/have-honey-bees-declined-in-britain-an-update-of-the-numbers/

So if you want to “Save the Bees” or otherwise support pollinators, please focus on the wild, unmanaged species rather than the managed Western Honeybee (Apis mellifera).

Professor Jeff Ollerton.

Antal bistader i Danmark

Som nævnt er det en decideret kamp at få oplyst antallet af danske bistader.

Ligesom Jeff Ollerton har vi også indhentet oplysninger om, hvor mange bistader Danmark indberetter til EU – et tal der ligger rimeligt stabilt – indtil vi 2016 tager fat på emnet: FØDEKONKURRENCE.
Derefter kører antal bistader op og ned som en yoyo, altså efter om tallet er fra et år, som der udbetales EU-støtte efter, eller det ikke er det.
(2016 og 2018 var år, hvor det oplyste antal bistader IKKE påvirkede udbetalingen af EU-støtte til det nationale biavlsprogram, mens der blev udbetalt støtte efter antal bistader i 2015, 2017 og 2019).

År 2021 er det antal bistader, som vi efter en aktindsigtsanmodning har fået oplyst, der per september 2021 er opført i CBR – Det Centrale Biavlsregister.
Det har været LOVPLIGTIGT at registrere sine bistader i CBR siden 21. april 2021.
https://planbi.dk/plan-bi-i-altinget-dk-landbrugsstyrelsen-har-loejet-os-lige-op-i-foelehornene/

Støt arbejdet i Plan Bi

Plan Bi er den eneste organisation i Danmark, som arbejder helhjertet for vilde bier.
Jo, jo, der er masser af andre, som gerne vil fortælle dig om bien og blomsten – men der er INGEN andre end os, som tør tage slagsmålet med biavlerne om fødekonkurrence. Et slagsmål som har gjort os meget fattige på penge – men rige på båder erfaringer og viden!