Generalforsamling i PLAN Bi

PLAN Bi afholder ordinær generalforsamling for medlemmer den 19.03.19 i København.

 

Tilmelding for medlemmer senest 16.03.19 på: info@planbi.dk Mrk.  GENERALFORSAMLING.

Forslag til dagsordenen sendes senest 10.03.18 på: info@planbi.dk Mrk. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING.

 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I PLAN BI 19. MARTS 2019

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab, årets gang samt præsentation af aktivitetsplan.
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Indkomne forslag. Ingen.
  6. Plan for kommende vedtægtsændringer.
  7. Eventuelt