KLIMAFORANDRINGER får humlebier til at springe vinterhi over

ENESTÅENDE VIDEO FRA GB: Varmere temperaturer får humlebier til at springe vinterhiet over – og i Danmark dukker humlebierne tidligere og tidligere op.

I januar 2020 filmede man for første gang vinteraktive humlebier i parring i England.

Normalt starter foråret med, at humlebierne kommer på vingerne. Det er de befrugtede humlebi-dronninger, som har været i hi siden vinteren satte ind. Disse dronninger bygger et bo og opfostrer 1. kuld arbejdere. I løbet af forsommeren vokser boet til op mod 4-500 individer.
Sidst på på sommeren kommer der så nye dronninger og nye hanner ud af disse bo – de parrer sig, hannerne dør, og de befrugtede hunner går i hi, når vinteren står for døren.

Men nu har man i flere år observeret vinteraktive kolonier af Mørk jordhumle, Bombus terresteris i det sydlige England – altså kolonier af humlebier, som springer vinterhiet over, og hvor der derfor kommer nye dronninger og hanner på vingerne på denne årstid – altså når kalenderen står på “vinter”. Og i år lykkedes det for første gang at filme disse vinteraktive humlebier i parring – nærmere bestemt den 30. januar i London:

TIDLIGERE OG TIDLIGERE I DK

29. Februar var det tidligste, man nogensinde havde truffet en humlebi på vingerne i Danmark. Det kan man læse i den store gennemgang af Danmarks vilde bier, som blev offentliggjort i “Zootaxa” i 2016: https://www.mapress.com/j/zt/article/view/zootaxa.4212.1.1
Men i 2019 modtog PLAN Bi de første billeder af en humlebi-dronning på vingerne den 18. februar – altså 11 dage tidligere end det nogensinde før er observeret i Danmark.

Hvornår vi ser den første humlebi-dronning i år – hvor vi nærmest ikke har haft vinter – ved vi af gode grunde ikke, men det bliver ekstremt spændende at følge. Bierne følger jo ikke kalenderen – de følger naturen og temperaturen.

Selvom klimaforandringerne altså ændre humlebiernes livscyklus, så er det IKKE vilde biers største problem!
VILDE BIER MANGLER MAD PÅ BORDET OG STEDER AT BYGGE BO.

Derfor er der brug for DIN hjælp:

Støt arbejdet for Danmarks VILDE BIER

Meld dig ind i PLAN Bi 🙂

https://planbi.dk/bliv-bi-ven/