Hvad spiser vilde bier?

Hvis vi skal sige det kort, så er der flest vilde bier, som fouragerer i blomster af kurveblomstfamilien, ærteblomstfamilien og klokkeblomstfamilien.
Til sammen udgør de tre familier over halvdelen af fødeplanterne for vores vilde bier.

Men i en ny, stor undersøgelse, som PLAN Bi´s bi-ekspert, Claus Rasmussen fra Aarhus Universitet, har været med til at lave, så er der nu beviser for, at vores mange arter af vilde bier, ernærer sig ved at besøge 282 forskellige planter.

Det dækker både vilde frøplanter, stauder, løg, knolde, buske og træer.

For eksempel står pil – salix – alene for at brødføde 8 % af vores vilde bier.