Hvor går humlebi-dronningerne hen, når de går i hi?

Se dronningen som “graver ud” i vores stenbedshøj.

Sandheden er, at vi ved ikke ret meget om, hvor humlebi-dronningerne tilbringer vintermånederne.

Vi ved, at der ikke er nogen der overvintrer i det bo, som humlebierne forlader om efteråret.

Men måske under et tykt lag af nedfaldne blade, lyder et bud.

Fra Canada har vi set et forsøg, hvor nogle forskere kiggede til humlebi-dronninger i dyb søvn i en spand med grus – men hvordan de havde “fået dem derned”, ved vi ikke:

Men som sagt, der er ikke ligefrem en overflod af lekture om, hvor humlebierne går i hi.

Men så forleden fangede vi hende her:

Er hun i gang med at gøre et vinterhi klar? Eller?

Vi ved det simpelthen ikke.

På forskellige tider af sæsonen har der været dage med vildt mange huller i vores sydvendte og solbeskinnede, “bare” høj.

Så bliver det regnvejr, og så “forsvinder” alle hullerne igen. Eller der kommer en storm. Men noget foregår der er altså under det øverste gruslag på vores stenbedshøj.

Vi er helt sikre på, at der ligger æg af både solitærbier og solitærhvepsen, biulv, i denne høj.
Biulven kan du se her:

Men ligger der mon også humlebi-dronninger i hi? 🤞😍🤘

Man får jo den største lyst til at grave lidt og få syn for sagen. Men gør det ikke! 🫣

Men når det bliver forår, så må vi prøve at holde ekstra godt øje med, hvem der kommer UD af højen. 🤓

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.