Nu titter forårsbierne frem: Kend din forårsbi

Engelsk gennemgang af de tidligste forårsbier – vi har næsten de samme 🙂

Fra BBC Wildlife kommer her en gennemgang af de tidligste bier på vingerne – med fine tegninger og beskrivelser.

Her får du først lige en kort, dansk gennemgang, og så kan du gå ind til BBC og læse uddybende på engelsk HER

Forårsvægbi – han. Nem at kende med de frynsede forben. Hunnen er helt sort.

I FØLGE BBC DUKKER BIERNE FREM I DENNE RÆKKEFØLGE:

 1. Bombus lucorum, Lys jordhumle. Almindeligt udbredt i DK.
 2. Bombus terrestris, Mørk jordhumle. Almindeligt udbredt i DK.
 3. Bombus hypnorum, Hushumle. Almindeligt udbredt i DK.
 4. Bombus pratorum, Lille skovhumle. Almindeligt udbredt i DK.
 5. Bombus lapidarium, Stenhumle. Almindeligt udbredt i DK.
 6. Adrena bicolor, Tofarvet jordbi. Almindeligt udbredt i DK, bortset fra i Vestjylland, hvor den skønnes forsvundet.
 7. Andrena fulva, Rødpelset jordbi. Almindeligt udbredt i DK.
 8. Andrena praecox, Forårsjordbi. Almindeligt udbredt i DK. (En af de bi-arter, som insisterer på pilepollen for at lægge æg).
 9. Andrena clarella, Rødbrystet jordbi. Almindeligt udbredt i DK. (En af de bi-arter, som insisterer på pilepollen for at lægge æg).
 10. Andrena flavipes, Gulbåndet jordbi. Almindeligt udbredt i DK.
 11. Osmia bicolor – Den har vi ikke i DK.
 12. Anthophora plumipes, Forårsvægbi. Findes i 8 af DKs 11 naturindelingsområder.

EN FANTASTISK (OG MORSOM) FILM OM FORÅRSVÆGBI. DEN HEDDER “HAIRY-FOOTED FLOWERBEE” PÅ ENGELSKE – SE HER HVORFOR: <3

For alle de førstnævnte humlebier (Bombus-arter) gælder det, at det vi ser om foråret er DRONNINGER, som lige er kommet ud af deres hi.
Hør Sir David Attenborough forklarer, hvordan humledronningerne finder varmen til at flyve, før nogle af de andre her: