Nyt studie afslører, hvilke gener der styrer biernes farver – og hvordan

Hvorfor ser agerhumler på Sjælland anderledes ud end agerhumler i Jylland og på Fyn? Forskere fra Penn State Universitet i USA er kommet tættere på at kunne give et svar på det, efter de har kortlagt hvordan et såkaldt “Hox-gen” hos bier virker, og påvist hvordan det for eksempel kan betyde forskellige farve-udtryk hos samme art af bi.

Et dyrs farve handler i høj grad om overlevelse.

En kamæleon skifter farve for at kunne gemme sig i forskellige omgivelser.
For bier handler det ikke om at gemme sig, men om at signalerer: Jeg er farlig. Lad være med at spise mig.

Men én art af bi kan godt have forskellige fjender i forskellige egne – selv i et lille land som Danmark, og det kan være årsagen til, at agerhumle, Bombus pascuorum, ser forskellig ud, alt efter hvor du støder på den.

Sådan virker et “Hox-gen”

Man kan sige, at i et Hox-gen ligger den overordnede opskrift på, hvordan en bi skal skrues sammen – i dette farven.
Men det hox-gen, der styrer biernes farvepigmentering, får først de sidste detaljer, efter bien har “overstået” larvestadiet.

Evolutionen kan altså have vist agerhumler på Sjælland, at de har størst overlevelsesmulighed, hvis de er grå og hvide, mens evolutionen i Jylland og på Fyn har vist disse agerhumler, at de bedst undgår deres fjender ved at være gyldne på overkroppen.

De amerikanske forskere har naturligvis ikke undersøgt danske agerhumler men derimod den amerikanske, Bombus melanopygus – “den sorthalede humlebi”. https://www.inaturalist.org/taxa/130222-Bombus-melanopygus

Det nye, dette studie viser, er, at der er en hel streng af undergener, som påvirker Hox-genet for farvepigmentering, og hvordan disse gener virker.
Link til selve studiet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33881508/
Link til en mere populær udlægning af studiet (også på engelsk): https://www.psu.edu/news/research/story/scientists-uncover-genetic-pathway-colors-bumble-bee-stripes/

Hvis du gerne fortsat vil holdes orienteret om blandt andet ny forskning om VILDE BIER, så meld dig ind i PLAN Bi og støt vores arbejde for at udbrede kendskabet til VILDE BIER: