Opjustering af antal bi-arter i Danmark

DER ER NU REGISTRERET FIRE NYE BI-ARTER I DANMARK

 

Lille bladskærerbi, Potentilsmåjordbi, Lersmalbi og Pimpinellesmåjordbi er de navne, som forskerne bag opdagelserne foreslår, til de fire nyregistrerede biarter her i Danmark.

Sidste år donerede 15. Juni Fonden 1,5 million til Aarhus Universitet til projektet “Vilde danske bier – også i fremtiden”.

Det er der nu kommet en såkaldt “Entomologiske Meddelelse” ud af.

Du kan læse hele meddelelsen her:

 

I meddelelsen kan du læse, at de fire nye biarter, der er fundet
i Danamark hedder:

Megachile alpicola – foreslået dansk navn: Lille bladskærerbi.
Lasioglossum pauxillum – foreslået dansk navn: Lersmalbi.
Andrena falsifica – foreslået dansk navn: Potentilsmåjordbi.
Andrena nanula – foreslået dansk navn: Pimpinellesmåjordbi.

De fire arter er fundet i henholdsvis 2008, 2014 og 2017.

Her kan du se, HVOR de nye biarter er fundet:

Med de nye fund kommer antallet af forskellige biarter, som er registreret i Danmark – i al den tid man har studeret bier – op på 292.

Her kan du læse det officielle sammendrag:

“Siden seneste opdatering af den danske checkliste med bier kendt fra Danmark, er følgende fire arter fundet nye for
landet: Andrena falsifica Perkins, 1915 (Andrenidae), A. nanula Nylander, 1848 (Andrenidae), Lasioglossum pauxillum
(Schenck, 1853) (Halictidae) og Megachile alpicola Alfken, 1924 (Megachilidae). Den danske checkliste omfatter hermed
292 kendte arter bier. Heraf er 27 arter nyfundet inden for de seneste 20 år og yderligere 5-10 arter vurderes forventelige,
ud fra deres kendte udbredelse fra nabolandenes tilstødende landsdele. Den danske bi-fauna forventes derfor på sigt
at passere 300 registrerede arter. Af de nuværende 292 arter bier, er cirka 25 kun kendt ved ældre og ofte enkeltstående
fund. Arterne antages derfor ikke værende naturligt hjemmehørende i Danmark.”

Endvidere kan du bl.a. læse følgende om ANTALLET AF BIARTER I DANMARK:

“Med udgangspunkt i distriktskataloget (Madsen et al., 2016a) og efterfølgende opdateringer
er der på nuværende tidspunkt 48 arter bier, der ikke er genfundet i Danmark siden 1974. Det
har dog i de senere år endnu været muligt at genfinde mindst en art hvert år (figur 2). Som
nævnt ovenfor, er flere af disse 48 arter ikke naturligt hjemmehørende i Danmark og forventes
derfor ikke at blive genfundet. Med kendskab til arternes udbredelse og recente fund fra
nabolandene, forventes det at yderlige 5-10 arter kan genfindes, mens de resterende cirka
20 arter må anses værende forsvundet fra landet (uddøde). Det kan dog være vanskeligt at
vurdere om en art kan genfindes eller er uddød for landet, hvilket ses af følgende tre
eksempler: Perlebien Biastes truncatus (Nylander, 1848) blev genfundet fra Kønsborg på Fur
i 2008 ved et enkelt eksemplar. Arten er foderparasit på arter af glansbier (Dufourea spp.),
der i sig selv er sjældne. Biastes truncatus var hidtil kun kendt ved to ældre eksemplarer fra
1800-tallet. Det var heller ikke forventet, at et eksemplar af knopurtmurerbien Osmia niveata
(Fabricius, 1804) blev fundet ved Høvblege på Møn i 2017. Arten var hidtil kun kendt ved tre
eksemplarer, med seneste fund fra 1915. Det var også meget overraskende, da
guldbuksebien Dasypoda suripes (Christ, 1791) blev genfundet ved et eksemplar fra Samsø
i 2018. Arten var sidst set i Danmark på Anholt i 1936.”

Der er arter – og så er der antallet af bier

Når der kommer sådanne nye “meddelelser” om antallet af arter, som er REGISTRERET i Danmark, så giver det hurtigt mulighed for mere eller mindre tilsigtede misforståelser…

For kan man konkludere, at vilde bier har det fantastisk i Danmark, fordi det samlede antal registreringer af ARTER over tid går op?

Det prøvede interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug i sidste måned at bruge de nye arts-tal til.
BL vil meget gerne overbevise sine medlemmer – og os andre om – at marksammenlægninger og pesticider er uden skyld i, at vilde bier er pressede i Danmark:

Citat:

”I alt rapporterer vi 286 forskellige arter af bier fundet i Danmark. Af disse 286 er 21 arter kun fundet siden 1975, mens 53 arter kun er fundet før 1975. Af disse 53 er 32 arter ikke registreret fra Danmark siden 1. verdenskrigs slutning – 1918”, står der.
De er altså sidst set, længe før marksammenlægninger og brugen af pesticider tog fart i Danmark.”

Du kan læse hele BL´s artikel “Forsker: De vilde biarter uddør ikke” HER:

https://baeredygtigtlandbrug.dk/2018/11/forsker-de-vilde-biarter-uddoer-ikke/?fbclid=IwAR3_AOAh2TVvMiNCvr2m2rcPfW7y3hRKRvGzg2BQpklU4ocpwVNSHafrTKE

 

Her er PLAN Bi´s kommentar som bragt på Facebook:

DET ER IKKE VORES SKYLD…
Bæredygtigt Landbrug forsøger i ny artikel at bruge antallet af truede bi-arter i Danmark til at hvidvaske det konventionelle landbrug for skyld i, at vilde bier er pressede i Danmark.

BL BLANDER ÆBLER OG PÆRER
-Netto har vi flere biarter i dag, end vi havde for 100 år siden. Altså har vi flere bier i dag, end før vi i landbruget begyndte at sprøjte og lave kæmpe monokultur-marker.
Sådan kan du opsummere BL´s artikel.

I artiklen bruger BL rødliste-systemet – som fortæller os, hvilke arter der er truede – og i hvilken grad de er truede, som bevis:
“De vilde biarter uddør ikke i Danmark”, for …”der kommer bl.a. nye arter flyvende hertil, som fugle….”.
Nej, BL! Der kommer ingen nye biarter flyvende hertil som fugle fra f.eks. Afrika – vilde solitærbier flyver max 2-300 meter fra deres redegang…humlebier max 2-3km.

Og når man finder en Guldbuksebi på Samsø, en art som ikke er set siden 1937, så bliver antallet af arter, som stadig kan findes i DK, opgraderet med én art. Og antallet af uddøde arter nedsættes med én.
“Se bare, nu er der én mindre, som er uddød, og vi har altså fået flere bier i Danmark,” det er sådan BL konkluderer i artiklen…
Men at man finder én eneste hanbi af arten Guldbuksebi (og i øvrigt som det første sætter en knappenål igennem den) siger absolut INTET om, “hvor mange bier vi har i DK”.

BL har ret i, at vi ikke har TAL på, HVOR MANGE vilde bier vi har i DK – altså antal bier – ikke arter.
Men så kan man jo kigge på vores nabo:
Tyskland har mistet 75% af deres flyvende INSEKTMASSE på 30 år – det er altså også vilde bier.
Og vi har absolut ingen grund til at tro, at tilstanden for flyvende insekter i D er forskellig fra tilstanden i DK.
https://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone?fbclid=IwAR0jiTh_LeC9BVWuFBjAyFzrjAf22jEKoLjIyEq7yMv0Eo5_zzSsmD9U_NQ

At konkludere: Pesticidforbrug og marksammenlægninger er uden skyld i den tilbagegang af vilde bier, som nogen påstår, vi har i DK….og vi har i øvrigt fået flere bier (arter), siden vi for alvor begyndte at sprøjte……det er simpelthen uredeligt forskningsmæssigt – og i øvrigt også uredeligt journalistisk set!

PS
Citat: “…det gav anledning til artikler, hvor der i enkelte ligefrem blev spekuleret i, hvordan verden ville se ud uden bier”, skriver BL.
Nej, ikke “spekuleret”.
Man kan tage til Kina og se det ved selvsyn:
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/5193-Decline-of-bees-forces-China-s-apple-farmers-to-pollinate-by-hand?fbclid=IwAR0JsapOZzPxEE8TTQ70UCt75JzNqU1pTKKGNY_pVMbIONu1nwg2AfSIdDc

Men lad os slutte på en positiv note:
“At der er et stigende antal biarter, gør dog ikke, at der ikke er biarter, der er truede. Der er især en række af de bier, der kaldes specialister, der er truede. De har meget snævert fødegrundlag. Derfor er der også en opgave i at hjælpe disse.”
Godt så! Hvad vil I gøre for dem i BL?
Vi venter spændt…

LET´S BEE BETTER, BL 3:-)