PLAN Bi-Odsherred

I Odsherred kommune er de langt fremme i arbejdet med de vile bier – både på græsrodsniveau og i kommunen.

Samme dag som PLAN Bi´s hjemmeside gik i luften, havde vi Odsherred i telefonen! 🙂

Derfor arbejdes der på at se, om vi også skal have etableret PLAN Bi-Odsherred i år.

Nærmere følger!