Tomme trusler om mangel på bestøvning

“Der mangler honningbier, og det kommer til at koste dyrt på landbrugsproduktionen,” påstår biavlerne igen og igen. Men det er helt forkert – hvilket kom frem på seneste møde i Binævnet.

“Honningbien er truet. Giv flere penge til biavl, ellers kommer det til at gå hårdt ud over landbrugsproduktionen i Danmark”.
Sådan lyder det fra biavlererhvervet år efter år.

Men som man kan læse i referatet fra det seneste møde i Binævnet, så mangler danske landmænd hverken honningbier eller bestøvning:

(Punkt 6. i referatet: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/10-03-2021_Referat_Binaevn_-_Godkendt.pdf )