Universitetsavis retter ind om honningbier: “Vi skrev noget forkert om BIER.”

“Denne teolog redder 100.000 truede bier” lød den oprindelige rubrik over en artikel I Universitetsavisen om opsætningen af flere bistader på Københavns Universitet. Først røg overskriften, og nu, næsten tre måneder senere, skriver avisen endeligt, uddybende, og ikke mindst sandfærdigt om, hvad der er op og ned i honningbiernes rolle i forhold til vilde bier og biodiversitet.

Det er intet mindre end en milepæl for vilde bier, når Københavns Universitets officielle avis nu går ud og dementerer en ualmindeligt fejlbefængt artikel, man selv begik i december.

PLAN Bi har i årevis prøvet at rette offentlighedens søgelys mod det faktum, at danske universiteter har opført sig som om, de har været en lokalafdeling af Danmarks Biavlerforening, hvorfor denne kovending er meget velkommen.

Der har været meget, meget langt mellem de sandfærdig oplysninger om for eksempel fødekonkurrence mellem husdyr og vilde bier, og ofte har seminarer og symposier om “bier” i universitets-regi mindet mere om erhvervsfremstød for biavl, end det har om faktuel formidling om biologiens rette sammenhæng. Mere om det senere.

Først vil vi glæde os over, at Universitetsavisen på Københavns Universitet har begået denne artikel:

I artiklen forsøger KU at rette tre misforståelser fra den første artikel:

1 • HONNINGBIEN ER EN VILD BI

Engang var der vilde honningbier i Danmark, men i dag er honningbien et tamt dyr, som vi holder for at producere honning. Den ligner ikke den oprindelige vilde art, siger Carsten Rahbek, der er professor på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet:
»Den tamme honningbi er jo genetisk avlet på, og det er en blanding af alle mulige ikke-danske arter.«

Så kan man da kun håbe på, at KU og AU nu trækker denne plakat tilbage, hvor de – fejlagtigt – opfører honningbien som værende en vild bi:

 

2 • HONNINGBIER KAN REDDE DEN VILDE NATUR

»Man har fået den geniale idé, at fordi naturen er trængt, så må man sætte en masse produktionsbier ud i de få naturområder, der er tilbage. Det er der, det bliver totalt goddag mand økseskaft. Lige nu er vi i gang med at flytte den økologiske højkvalitets-honningproduktion ud i vores naturområder, og så har man fundet på den her retorik: Vi hjælper naturen. Nej, vi ødelægger den,« siger Carsten Rahbek.

Carsten Rahbeks udtalelse strider direkte imod det, som Aarhus Universitet sidste år oplyste Miljø- og Fødevareministeriet under den såkaldte “myndighedsbetjening”. I den var der nemlig forskere, som postulerer, at fødekonkurrence mellem honningbier og vilde bier i vores naturområder, kun vil være et problem ENKELTE STEDER og I HELT SÆRLIGE TILFÆLDE.

Information afdækkede skandalen om, hvordan honningbi-forskerne kørte biodiversitetsforskerne af banen, inden myndighedbetjeningen blev afsendt fra universitetet til ministeriet:

3 • HONNINGBIER OG VILDE BIER LEVER FINT SIDE OM SIDE

Citat fra Universitetsavisens nye artikel:

»Honningbier kan være så talrige, at de står for langt størstedelen af bestøvningen i et område. Dermed mangler de andre insekter mad. Den konkurrenceeffekt er påvist i flere internationale undersøgelser,« siger Beate Strandberg.
Hun, Hans Henrik Bruun og Carsten Rahbek peger alle på, at flere internationale undersøgelser har dokumenteret en konkurrenceeffekt, og at den kan have negative konsekvenser for vilde bier.”

Men på trods af den klare udmelding fra nogle af vores fremmeste biodiversitetsforskere, så har det, der er kommet ud til menigmand om fødekonkurrence fra danske universiteter, været det stik modsatte. Både fra Syddansk- og Københavns Universitet:

Håb for fremtiden – og for vilde bier

At Universitetsavisen på KU nu skriver noget, som kommer tæt på sandheden, i et miljø som journalisterne selv har døbt et “HVEPSEBO”, er meget glædeligt.

Malurten i bægeret er, at det har krævet en sindsygt hård og stædig kamp, at få den danske universitetsverden til at sige sandheden højt: HONNINGBIER ER IKKE EN GAVE TIL BIODIVERSITETEN.

Bekymringen er naturligvis, at det skal lykkedes biavlerforeningen og erhvervets lobbyister hurtigt at få denne artikel arkiveret lodret i danskernes bevisthed.

Vi skal gøre vores til, at det sidste ikke kommer til at ske!

LET´S BEE BETTER – også på vores offentlige universiteter!