Artsbestemmelse af bier

Vidste du, at du får hjælp at finde ud af, hvilken biart der lægger æg i dit bihotel, hvis du kan kigge ind i redegangene? Ved at kunne se, hvilke “byggematerialer” bierne bruger, får du hjælp til artsbestemmelsen.

Der er enkelte biarter i Danmark, som skiller sig så meget ud, at man helt sikkert kan sige: Det er en stenhumle. Det er en havevægbi osv.

Men langt de fleste er svære at artsbestemme – sådan i farten.
Visse arter er forskerne nødt til at lægge under mikroskop OG trække biens genitalier ud – for at kunne artsbestemme dem. Det betyder, at bien er nødt til at dø.

Men i et bihotel, du kan kigge ind i – et “bihotel-observatorie” – der kan du se, hvilke redematerialer, de forskellige bier bruger, og det hjælper meget i forhold til artsbestemmelse af de såkaldt hulboende solitærbier.

Alle hulboende solitærbier bygger en “et-værelses” til hvert æg.
Hunnen samler pollen til en “madpakke”, lægger et æg, og bygger en skillevæg.
Laver madpakke, lægger æg, bygger skillevæg osv.

De inderste æg bliver til hun-bier, de yderste til han-bier.
Han-bier klækkes først – helt op til to uger, før hun-bierne.

Hos de hulboende solitærbier gælder det: Først ind – sidst ud.
Se en hun-murerbi arbejde sig ud af redegangen fra den inderste redecelle:

Du kan se, at dette er en murerbi, fordi hunnen har brugt lerjord som byggemateriale.
Du kan måske nok ikke afgøre, hvilken af vores otte murerbier, der er tale om – men du kan sige, at det ER en murerbi.

HJÆLP TIL ARTSBESTEMMELSE

Et kig ind i en observatorie-skuffe:

Til venstre (i 6mm redegang) en gnavebi – den tygger blade til en slags grønt “kit”.
Nr. to fra venstre (i 6mm redegang) en bladskærerbi – den laver en hul “cigar” af bladstykker til sine æg.
I midten (i 3mm redegang) – en maskebi. Den bruger nektar blandet med småsten som redemateriale.
Yderst til højre (i 8mm redegang) – en murerbi, der bruger lerjord som byggemateriale til sine redeceller.

Kombinationen af:

  • Tidspunkt på året, bien er aktiv
  • Størrelse på redegangen
  • Redemateriale
  • Farven på pollen-madpakken

Disse oplysninger hjælper dig med at artsbestemme bierne i et bihotel.

Desuden får du fornøjelsen af at se biernes metamorfose helt tæt på. Altså, alle fire livsstadier for en bi:

Æg lægges af fuldvoksen bi.
Larve klækkes og spiser sin madpakke.
Larven forpupper sig.
Ud kommer en ny bi året efter.

VI HAR FLERE FORSKELLIGE SLAGS BIHOTELLER, DU KAN KIGGE IND I.

SE MERE HER:
https://shop.planbi.dk/collections/bi-hoteller