Skal du være bange for vilde bier?

VILDE BIER har ikke kæmpestore kolonier. Bierne i et bihotel har slet ikke kolonier – hver hun er sin egen dronning, og de har intet “lager” af nektar/honning at forsvare.

Du skal nærmest hoppe på en vilde bi – eller klemme den hårdt – før den vil stikke dig.
Hannerne kan slet ikke stikke, og over halvdelen af arterne er så små, at deres brod slet ikke kan komme gennem vores hud.

ALLERGI

Langt de fleste mennesker, som er allergiske overfor bistik, er biavlere.
For bliver du ofte stukket, så når kroppen sin tolerancetærskel, og så bliver du allergisk.
Meget få er allergiske overfor bistik fra naturens side.
Og igen: Vilde bier opsøger os ikke.

Hav respekt for humlebierne

De eneste vilde bier, som har lagre af nektar/honning at forsvare, er humlebierne.
Der er en humlebi-dronning, og nogle arbejdere, og hvis de føler, at deres bo er truet, så kan de godt finde på at angribe.
De er nu helt fredelige, hvis du bare lader dem være i fred.

Her kan du se én, som ikke lader humlebierne være i fred…
En bjørn er alt for fristet af humlebiernes lager af nektar, pollen og yngel, til ikke at tage for sig af retterne.
Også selvom de tapre humlebier forsvarer sig, det bedste de har lært:

Med til historien hører, at mens der kan være mellem 60 og 80.000 honningbier i et bistade, så er en humlebi-koloni typisk på under 100 individer.
En meget stor jordhumlebi-koloni kan dog blive op til ca. 500 individer.

En angst for VILDE BIER er ikke rationel – de vil dig intet ondt.

Plan Bi arbejder for at udbrede kendskabet til DANMARKS VILDE BIER.
Vi har kun én ansat, og “bor” i en skurvogn.
ALT der kommer ind, brugs på formidlingsarbejde, bi-lobbyisme, og anden bi-venlig virksomhed.
STØT vores arbejde – Bliv medlem:

https://planbi.dk/bliv-bi-ven/
https://planbi.dk/bliv-bi-ven/