Biavlere kræver at få rapport fra Aarhus Universitet trukket tilbage

På seneste møde i Binævnet forlangte biavlere, at Miljøstyrelsen skulle trække en rapport fra AU tilbage. Rapporten foreslår en regulering af antallet af honningbier, som ét af de tiltag vi kan gøre, for at hjælpe vilde bier, sommerfugle og svirrefluer.

I februar måned udgav Aahus Universitet rapporten VILDE BESTØVENDE INSEKTER OG VIRKEMIDLER på bestilling fra Miljøstyrelsen.

Rapporten analyserer, hvad der skal til, hvis vilde bier, sommerfugle og svirrefluer skal trives: https://planbi.dk/ny-rapport-hvilke-virkemidler-virker-bedst-hvis-vi-vil-redde-vilde-bestoevere/

Ét af de virkemidler, som rapporten anbefaler, er en regulering af antallet af honningbier, hvilket i den grad har fået biavlererhvervet op i det røde felt.

På det seneste møde i Binævnet forlangte biavlerne, at Miljøstyrelsen skulle trække rapporten tilbage, hvilket man kan læse i det netop offentliggjorte referat: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/10-03-2021_Referat_Binaevn_-_Godkendt.pdf

“Det blev efterlyst, at Miljøstyrelsen skulle bede om, at rapporten bliver trukket tilbage”, står der.

Tidligere har biavlerne også klaget til to ministre og rektor ved universitetet over rapporten:
https://planbi.dk/krampetraekninger-fra-et-erhverv-som-er-snublet-i-sin-egen-gronne-glorie/

Desuden indsendte medlemmer af Binævnet 10 siders kommentering på rapporten, allerede INDEN den overhovedet var blevet udgivet:
https://dce2.au.dk/pub/komm/SR427_komm.pdf

Biavlerne klager over:

  1. At de ikke er blevet hørt inden rapporten blev udgivet – hvilket er helt hen i vejret, eftersom rapporten handler om virkemidler for VILDE bier, sommerfugle og svirrefluer – ikke om honningbier.
  2. At de mener, at forskerne bag rapporten er inhabile, fordi de deltager i den offentlige debat om fødekonkurrence mellem honningbier og andre blomstersøgende insekter. (En fødekonkurrence som biavlerne i øvrigt omtaler som en “hypotese”!)
  3. At de ikke mener, det står tydeligt nok, at der er “uenighed blandt forskerne” om rapporten. De facto er der én forsker på AU, som ikke er enig i rapportens konklusioner, og det er honningbi-forsker Per Kryger – så den påståede uenighed kan ligge på et meget lille sted.

Afviser krav

På mødet i Binævnet afviste Miljøstyrelsen klart at efterkommer biavlernes krav om, at man skulle trække rapporten tilbage.

Vi afventer stadig svar fra rektor ved Aarhus Universitet, som vel ikke kan sidde overhørig, at hans medarbejdere kaldes for inhabile, ligesom der endnu ikke er kommet officielt svar fra nogen af de to ministre, som biavlerne også har klaget til – Miljøminister Lea Wermelin og Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn.