Bierne – og deres familieforhold med hvepse og myrer

Det kan være svært at kende forskel på bier og hvepse – og det er ikke så mærkeligt.

 

Bier, hvepse og myrer har samme forfædre.
Men de er “vokset fra hinanden”, og både hvepse og myrer har udvidet deres menukort – så begge arter nu spiser kød.

Bierne derimod er blevet ved med udelukkende at leve af pollen og nektar.

Jo smallere ens “menu-kort” er, jo mere sårbar er man, for så er det sværere at finde anden føde, hvis én fødekilde forsvinder.
Myrer og hvepse er altså ikke på samme måde truet af fødekonkurrencen i vores blomster, som bierne er.

 


I ovennævnte skema kan du se, hvordan arterne er forbundet.
Hvis du leder efter humlebierne, “bombus” – så hører de under familien “Apidae”.