De bedste træer og buske til vilde bier

 In God bi-skik, Kommuner, Landmænd, Nyheder, Private

HVIS DU TROR, AT DET KUN ER VILDE BLOMSTER, SOM KAN TILTRÆKKE VILDE BIER – SÅ TRO OM IGEN. DER ER OGSÅ TRÆER OG BUSKE BLANDT DE VILDE BIERS FORETRUKNE BLOMSTER.
PLAN Bi har bedt bi-ekspert, Claus Rasmussen fra Aarhus Universitet, om at lave den perfekte frø-blanding til Danmarks VILDE BIER.
Frøblandingen skal bruges til at beplante grøftekanter, bi-striber hos landbruget og til at ændre kedelige domicil-plæner til små ”madpakker” til vores vilde bier.
Men når nu Claus Rasmussen var i gang med at lave den perfekte frøsammensætning, ud fra hvor attraktiv vilde bier finder de forskellige blomster, så kunne han jo lige så godt se på træer og buske samtidig.

Brombær er topscorer, når det gælder om at tiltrække mange forskellige, vilde bier.

PLAN Bi kan derfor præsentere den bedste blanding træer, buske og halvbuske til haven, hvis du gerne vil pleje vores biodiversitet – og samtidig får du masser frugt og bær.
Planterne er sat op efter, hvor mange forskellige vilde bi-arter, som er registreret, mens de samler nektar og pollen fra netop den blomst. Således er der registreret 87 forskellige bi-arter på Rubus og 61 arter på Prunus.

Her er listen.

Brombær (Rubus)
Kirsebær, blommer osv. (Prunus)
Pil (Salix)
Lyng (Erica)
Hvidtjørn (Crataegus)
Bølle, blåbær osv. (Vaccinium)
Potentil (Potentilla)
Timian (Thymus)

For samtlige planter gælder det, at udgangspunktet er den oprindelige art – for brombær altså den vilde brombær med torne og en grokraft ud over det sædvanlige. Derfor kan for eksempel hindbær, loganbær eller brombær uden torne også være gode bi-planter, men ofte giver man køb på visse egenskaber, når man forædler en planteart.

Blåbær er også bi-guf.

Bier elsker pil om foråret.

Claus Rasmussen forklarer det således:
Når specifikke arter udvælges til en bi-have er det vigtigt at vælge de mindst forædlede plantesorter. Er de blevet dyrket for store kronblade, dobbelte kronblade, specielle farver eller andre prydegenskaber forskellige fra de vilde former, er det ofte sket på bekostning af mængden af pollen og nektar som planterne producerer. Det betyder af have-sorterne ofte er mindre attraktive for bierne.

VIGTIGST AF ALT er det stadig, at der er føde til bierne fra det TIDLIGE FORÅR til sent på EFTERÅRET.

Lyng i sensommeren er godt til vilde bier.

Recommended Posts