De bedste træer og buske til vilde bier

HVIS DU TROR, AT DET KUN ER VILDE BLOMSTER, SOM KAN TILTRÆKKE VILDE BIER – SÅ TRO OM IGEN. DER ER OGSÅ TRÆER OG BUSKE BLANDT DE VILDE BIERS FORETRUKNE BLOMSTER.

Brombær er topscorer, når det gælder om at tiltrække mange forskellige, vilde bier.

Planterne er sat op efter, hvor mange forskellige vilde bi-arter, som er registreret, mens de samler nektar og pollen fra netop den blomst. Således er der registreret 87 forskellige bi-arter på Rubus og 61 arter på Prunus.

Her er listen.

Brombær (Rubus)
Kirsebær, blommer osv. (Prunus)
Pil (Salix)
Lyng (Erica)
Hvidtjørn (Crataegus)
Bølle, blåbær osv. (Vaccinium)
Potentil (Potentilla)
Timian (Thymus)

For samtlige planter gælder det, at udgangspunktet er den oprindelige art – for brombær altså den vilde brombær med torne og en grokraft ud over det sædvanlige. Men når vi taler om frugttræer og bærbuske, så er der jo en sammenhæng mellem bi-tiltrækning og frugtsætning – gode frugtræer og bærbuske skal jo bruge bier for at sætte frugt – og det er frugerne vi gerne vil have.
Derfor er ALLE SORTER frugttræer og bærbuske gode bi-planter – også for eksempel boysenbær eller loganbær – eller brombær uden torne.

Blåbær er også bi-guf.
Bier elsker pil om foråret.

Men for prydplanterne ser det anderledes ud.

Biforsker, Claus Rasmussen, AU, forklarer det således:
Når specifikke arter udvælges til en bi-have er det vigtigt at vælge de mindst forædlede plantesorter. Er de blevet dyrket for store kronblade, dobbelte kronblade, specielle farver eller andre prydegenskaber forskellige fra de vilde former, er det ofte sket på bekostning af mængden af pollen og nektar som planterne producerer. Det betyder af have-sorterne ofte er mindre attraktive for bierne.

VIGTIGST AF ALT er det stadig, at der er føde til bierne fra det TIDLIGE FORÅR til sent på EFTERÅRET.