DN sender biavlere til at repræsentere “naturens bier” i Bi-nævnet

Staten har nedsat et Bi-nævn.  Naturen har fået én plads i det nævn, og den er gået til DN – som sender den ene biavler efter den anden. Resultat: Vilde bier har hverken øjne, ører eller stemme i det nævn, der skal varetage vores “bestøvningspolitik”.

Det handler om honningbier i statens Bi-nævn, for biavl er et erhverv.
Men man har reserveret én eneste plads, som ikke skal gå et en af de fem biavlerforeninger eller nogen af de landbrugsinteresser, der er i biavl. (Frø f.eks.).
Man har altså fra statens side ment, at naturen skal have en enkelt plads i nævnet – øjne og ører og en enkelt stemme.

Desværre er denne plads blevet tildelt Danmarks Naturfredningsforening, som – viser det sig – er inficeret med honningbier og biavl på højeste plan.

Da PLAN Bi begyndte at researche Bi-nævnets arbejde i 2016, kunne vi konstatere, at DN havde sendt en biavler, som repræsentant for “naturen” – og at det ikke var en hvilken som helst biavler.
Man havde simpelthen valgt at sende den tidligere formand for det internationale biavlerforbund som repræsentant for naturens bier!
Vi taler altså Mr. Super Honey Beekeeper – Asger Søgaard Jørgensen.
Ham kan du også møde her, hvor han udtaler sin støtte til, at FN har lavet en World (Honey) Bee Day: https://planbi.dk/world-bee-day/

Da vi spurgte DN om, hvordan i alverden de kunne finde på at sende en tidligere formand for det internationale biavlerforbund som repræsentant for naturens bier, blev han fjernet – og Bi-nævnets formand gik i øvrigt af (i utide) ved samme lejlighed.
Derefter sendte DN i stedet suppleanten. Som i mellemtiden var blevet ansat i…….Danmarks Biavlerforening!

Hun deltog ikke i et eneste møde i Bi-nævnet, og nu har DN så udpeget en ny repræsentant.
Denne gang er der “kun” tale om en fritidsbiavler, Majken Sundahl – som til gengæld har været på barsel.
Resultatet er, at vilde bier har været repræsenteret af biavlere til og med 2016 – og siden har “deres” stol i Bi-nævnet stået tom!

Summa-sumarum: Vilde bier er stadig ikke repræsenterede i det nævn, som sidder og forhandler, hvordan og hvorledes biavl skal drives i Danmark!

SAT UDENFOR DØREN

Når vilde bier på den måde er sat udenfor døren, så har det omkostninger.

For det første er der ingen i nævnet, til at tale vilde biers sag.
For det andet, så er der ingen, der oplyser offentligheden om, hvad der foregår på biavls-området, som kunne have betydning for vilde bier.

Så er det i stedet op til små, uafhængige organisationer som PLAN Bi, at løbe referaterne fra Bi-nævnet igennem, og tyde det der står med småt.
Som for eksempel de to små linjer fra seneste referat, hvor der står, at man sætter et studie i gang af betydningen af fødekonkurrence mellem honningbier og vilde bier:

Så er det op til små, uafhængige organisationer som PLAN Bi at søge aktindsigt for at finde ud af, af hvem, for hvilke penge, for hvor meget og hvorfor dette studie sættets igang.
Nok så vigtigt er det op til frivillige kræfter at tjekke, hvem man har købt til at lave dette studie.

Med andre ord: Med mindre nogen udefra graver i detaljerne, så får offentligheden INTET at vide om arbejdet i Bi-nævnet – for der sidder ingen i det nævn, som har de kritiske briller på overfor erhvervet.

De facto svarer det til, at DN sendte en konventionel landmand som deres repræsentant i Det Økologiske Råd!

ADMINISTRERER MILLIONER

EU giver tilskud til “de nationale biavlsprogrammer” – tilskuddet er betinget af, at de enkelte medlemsstater giver det samme beløb som EU.

EU gav sidst 4 millioner kroner til Danmark på den konto. Med yderligere 4 millioner fra den danske stat, sidder Bi-nævnte altså og fordeler i alt 8 millioner kroner. Millioner som udelukkende bruges på den ene bi, som der er penge i – den eneste biart, som absolut IKKE er truet af udryddelse!

I statens Bi-nævn har hver af de fem (5!) biavlerforeninger i Danmark en plads.
Med ved bordet sidder også forskere, der forsker i honningbier og honningbi-sygdomme, repræsentanter for landbrug og frøproduktion osv.

Vi har samlet alle referater fra Bi-nævnet siden 2016 ét sted: https://planbi.dk/links-til-referater-fra-bi-naevnet/

DN ignorerer egne politikker

DN har faktisk lavet en decideret politik om honningbier i vores naturområder – de skilter bare ikke med den…
Men hvis du går ind via dette link, https://www.dn.dk/om-os/publikationer/politikker/, og scroller ned til “DN mener”, så kan du blandt andet læse følgende:

Anbefaler en bestøverstrategi uden at nævne egne “meninger” om fødekonkurrence

Ovenstående er en del af det, DN “mener” om vilde bier.
På trods af dette, går man ud – hånd i hånd med biavlerforeningen – og anbefaler regeringen, at man laver en kommende bestøverstrategi i samarbejde med biavlerforeningen. En anbefaling som ikke med ét ord nævner, at man i bestøverstrategien også bør se på, om vi fortsat skal have honningbier i samtlige vores naturområder:

Tjente styrtende på truslerne mod vilde bier. Bruger pengene på…sommerfugle

Over 40.000 mennesker skrev under på DNs underskriftsindsamling “Stop bi-dræberen”, selvom det ikke var særligt skjult, at den var skåret i samarbejde med biavlere – uddrag fra underskriftssiden: (Klik på billedet for at komme til selve siden).

Man kan ikke sætte sin underskrift på indsamlingen, uden man giver DN sit tef.nr., OG samtidig giver organisationen lov til at ringe en op, så de kan prøve at sælge medlemsskaber osv.

Det er rigtigt mange telemarketing-kunder, DN får i ét hug – over 40.000 – det må have skæppet godt i kassen.
Men hvad gør DN dernæst? Går man ud og laver en kampagne for de bier, som man lige har tjent en formue på?
Nej, det gør man ikke! Man laver en sommerfugle-kampagne – for så slipper man jo for opgøret med biavlerne om fødekonkurrence mellem honningbier og vilde bier, som ikke er til at undgå, så snart man taler “bier”.