PLAN Bi koncentrer sig mest om sommer- og sensommer-blomstrende planter, fordi det er der, flest bier savner mad…

Det eneste tidspunkt, hvor der er overskud af bi-mad, er i foråret. Derfor er behovet for MERE bi-mad størst senere på sæsonen.

Der er FÅ forårsblomstrende frø i PLAN Bi´s frøpakker, og MANGE blomster der blomstrer om sommeren, i sensommeren og helt hen til frosten sætter ind – og det er der en årsag til.

I rapporten, Vilde bestøvende insekter og virkemidler, fra Aarhus Universitet (fra 2021), er der en graf, der viser, hvornår der er underskud af nektar til humlebier i fire forskellige områder.
De rød-skraverede felter viser, hvornår der MANGLER nektar til humlebierne:

Du finder grafen på side 35 i rapporten: Vilde bestøvende insekter og virkemidler

Og også danske biavlere har i mange år påpeget, at det er i sommeren og sensommeren, der mangler mad til deres bier:
Hvornår mangler der bi-mad i Danmark?

Derfor har vi mest fokus på blomster, der blomstrer i juni, juli, august og september i PLAN Bi´s frøpakker.

Husk det tidligste forår

Som du kan se i grafen ovenfor, så er der også mangel på nektar til humlebierne i det allertidligste forår.

“Jamen, hvorfor er der så ikke blomster til denne periode i jeres frøpakker?”, kunne du måske tænke.
Det er let at svare på: De vigtigste “vinter-blomster” for vilde bier er FORÅRSLØG som f.eks. krokus og scilla + f.eks. juleroser.
Vi kunne godt sælge jer frø af disse planter – men der går typisk 4-5 år, før de blomstrer første gang…OG du får dem “smidt i nakken” om vinteren og i foråret i ethvert supermarked. Køb dem. Nyd dem i potten – og plant dem så ud i have og krukker, når de er afblomstrede. 🙂

BEDST TIL BIER er en kombination af forårsløg, pil, frugt- og bærbuske og andre tidligt blomstrende buske og træer – og masser af gode stauder og vilde planter, som blomstrer helt til frost.

Husk pil

Et sidste bzzz:

PIL er en af de vigtigste forårs blomstrende planter – for rigtigt mange insekter – også vilde bier.
Så har du pladsen, så giv bierne en pil. Du kan få pil ind i haven på 1.000 måder: Inspiration til levende pil i haven – til børn og voksne

LET´S BEE BETTER