“Dogmeregler” for PLAN Bi´s bi-have og for blomsterhaven.

SÅDAN VIL VI LOKKE BIERNE TIL: Der er mange forskellige tilgange til at lave en BI-HAVE. Her er de grundregler, vi har stillet for os selv og vores showhave.

Nogle renser bihoteller om vinteren. Fjerner alt, der ikke er “de rigtige” bier. Opbevarer pupperne i køleskabet og sætter dem ud til “klækning” når temperaturen er rigtigt om foråret.

Det er helt fint. Det er et spørgsmål om temperament.
Men vi ønsker ikke at fjerne pupper, som er “inficeret” af andre snyltebier, eller snyltehvepse eller -fluer.
Vi ønsker at se biodiversiteten udfolde sig naturligt – selvom det foregår i et bihotel.

Alle biarter har snyltebier, som er tilpasset deres art. Snyltebier er også bi-biodiversitet. De skal også være her.

På samme måde er det et spørgsmål om temperament, hvorvidt man udelukkende vil arbejde med decideret vilde blomsterarter – eller om man, som vi, har det mål at “fodre” så mange arter af vilde bier som muligt.

Her kan du se, hvad vi synes er “God BI-SKIK”

DU KAN FØLGE UDVIKLINGEN I VORES SHOWHAVE DAG FOR DAG HER: https://planbi.dk/plan-bi-flytter-hjemmefra/

DOGME FOR BI-HAVEN

Vi tilbyder redesteder og -materialer til så mange forskellige arter af vilde bier som muligt.
Vi eksperimenterer konstant for at give vilde bier, det de helst vil have.
Vi er fluen på væggen – altså blander vi os ikke unødigt i biodiversiteten.
Det betyder, at vi ikke fjerne redeceller fra vores bihoteller, hvor snyltebier, -hvepse, -fluer eller andet har møvet sig ind.
Vi accepterer at vilde bier er en del af biodiversiteten, og som sådan er både føde og vært for andre.

REDESTEDER
Til jordbier:
Hårdtstampet, bar jord.
Løs, bar jord.
Varm jord under sten.

Til humlebier:
Forskellige slags humlebi-bo i jord og over jord.


Til hulboende bier:
Bihoteller med 3, 6 og 8mm redegange.
Bihoteller i bambus.
”Ler hotel” til forårsvægbier/bladskærebier.


REDEMATERIALER
Lerjord til jordbierne. (Dét har vi rigeligt af).
Stive, glatte blade til bladskærerbierne.
Hårrede blade til uldbierne.
Fredløs til oliebierne.

Desuden har vi “fredet” visse arealer af den oprindelige plæne.
Her vil vi lægge tomme sneglehuse, så der også bliver redemuligheder for Tornbi og Guldmurerbi.

Fredet område i PLAN Bi´s showhave. Viser den oprindelige bevoksning OG giver redemuligheder for de bier, der gerne vil lægge æg i forladte sneglehuse. https://planbi.dk/saml-sneglehuse-til-bier/

DOGME FOR BLOMSTERHAVEN

Vores showhave er bygget op omkring at tilbyde vilde bier gode pollenplanter.
Ud med græs og ind med blomster.
Vi bestræber os på at tilbyde føde til så mange forskellige biarter som muligt.
Showhaven er bare 3-400m2 – hvilket svarer til en gennemsnitlig kolonihave.
Vi vil vise, hvor mange forskellige vilde bier man kan tiltrække, blot ved at ændre beplantningen og tilbyde dem et sted at lægge æg.

Bihaven 4 måneder efter første spadestik.


Vi jonglerer lystigt mellem vilde planter, halvvilde planter og deciderede haveplanter.
Fordi: Jo flere valgmuligheder vi giver folk – jo flere kan vi få med på bi-vognen.
Vi vil vise, at en have kan se ud, lige som du vil have den – og alligevel fodre en bred vifte af biodiversitet.

LET´S BEE BETTER.
Vi går ikke efter orden.
Vi går efter overflod.
En overflod af blomster.

Vi accepterer, de kort vi har fået delt ud: Her er der tung lerjord.
I stedet for at grave det hele op og blande grus i, så vælger vi at ændre på jordbundsforholdene hist og her – med højdeforskelle og ved at tilsætte grus/plantejord i visse beplantninger.

Det er pollen, der styrer

At ”bi-sætte” et stykke jord ad gangen giver os mulighed for at ”frede” bidder af den eksisterende græsplæne, som er interessante.
Vi har for eksempel et område meget rigt på hvidkløver – det får lov at ligge. Og et område hvor der både var martsvioler og senere tveskægget ærenpris og mange slags vejbred og potentil blandt andet.

Bier flyver på nektar – det er deres benzin.
Men det, de er kræsne med, er pollen.
De bruger pollen til at lave madpakker til deres æg af.

Derfor er PLAN Bi´s showhave bygget op om POLLEN – det rigtige pollen til så mange forskellige biarter som muligt.

GODE POLLENPLANTER
Showhaven er opbygget omkring forskellige plantefamilier:
Klokker.
Læbeblomstrende.
Ærteblomstrende.
Kurveplanter.
Osv.


Vi arbejder på, at her skal være alle de planter, som forskellige, ”kræsne” biarter kræver.
slangehoved, kællingetand og blåhat for eksempel.

Men vi eksperimenterer også.
Vi ved, Blåhatjordbien kræver blåhat-blomster. Men den går også gerne i blåhattens “have-søster” – Scabiosa.
Så vi har blåhat. Men vi har også fire forskellige sorter af scabiosa pt.
Læs mere om blåhat og scabiosa til blåhatjordbier HER: https://planbi.dk/skabiose/

BIER >< BIODIVERSITET
”Hvorfor kun fodre vilde bier?”, tænker du måske?
Sagen er, at vilde biers krav er så sammensatte, at hvis vi fodre vilde bier, så fodre vi også sommerfugle, svirrefluer, biller og mange andre.

Køllesværmer i Scabiosa “lavender”.


Når du først har fodret vilde bier og opfyldt deres andre krav, så er det, der står tilbage, at give de andre arter det, de kræver for at formere sig.
Sommerfugle: Værtsplanter som f.eks. brændenælde, viol, kællingetand osv.
Svirrefluer/biller: Vand, ådsler, lort.

Alt dette kan vi ikke sørge for i vores lille have – men vi kan fodre vilde bier – og de andre også.
Og så kan vi glæde os over, at der er meget til andre i nærheden af showhaven: Gadekær, grøft, vildt hegn og forskelligt gammelt ved blandt andet.

Velkommen til BIODIVERSITETEN.

LET´S BEE BETTER.