Effekt af fødekonkurrence: Vi får færre vilde bier til næste år

NYT STUDIE. Hård fødekonkurrence får ikke vilde bier til at falde døde om. Det er antallet af vilde bier til NÆSTE ÅR, det går hårdest ud over.

Igen og igen har Plan Bi prøvet at rette fokus mod hovedproblemet ved hård fødekonkurrence: Antallet af vilde bier året efter.
Altså, hvor mange vilde bier har succes med at få afkom på vingerne – hvilket, for de flestes vedkommende, tager et år!

Nu viser et nyt, såkaldt metastudie fra universitetet i Adelaide, Australien, hvad vi har sagt hele tiden: Vilde biers overlevelse handler først og fremmest om deres reproduktions-succes. Deres muligheder for at få mange “børn” til at overleve. Deres mulighed for at lave “madpakker” nok – helt lavpraktisk handler det om POLLEN.

Hvor meget pollen “det koster”, hver gang vi mennesker sætter et bistade op, kan du læse her:

Flere studier – flere beviser

Et meta-studie handler om at se på ALLE DE PRAKTISKE STUDIER, som bliver udgivet om ét emne – i det her tilfælde fødekonkurrence.

78% af de studier, som undersøger NÆSTE ÅRS EFFEKTER af fødekonkurrencen, viser, at det skader vilde biers succes med at få nye bier på vingerne året efter, hvis de er udsat for hård fødekonkurrence fra vores husdyr: Honningbierne.

Taken together, the evidence increasingly suggests that managed and introduced bees negatively affect wild bees, and this knowledge should inform actions to prevent further harm to native ecosystems.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666515822000154

“Der er kun få studier, der måler vilde biers reproduktions-succes, men 78% af dem viser negativ effekt,” siger forskerne.

While only a few studies experimentally assessed impacts on wild bee reproductive output, 78% of these demonstrated negative effects.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666515822000154?

Forskellig livscyklus

Årsagen til, at vi først kan måle de virkeligt hårde konsekvenser af fødekonkurrence året efter, er, at alle de vilde bier har en væsentligt anderledes livscyklus end honningbierne.

Når honningbiens dronning lægger æg, så kommer der bier ud af det 20-21 dage senere.
Men langt de fleste af solitærbierne får først deres afkom på vingerne ÅRET EFTER.
Og mens humlebierne sender nye dronninger og hanner på vingerne i sensommeren, så ser vi først den virkelige effekt af deres “formeringsevnes” succes, eller det modsatte, året efter. Hvor mange af disse dronninger finder både bo OG mad nok til at starte nye humlebi-kolonier op?

Flere beviser for negativ fødekonkurrence

Flere studier beskæftiger sig med, hvad fødekonkurrence koster vilde bier her og nu – altså ikke biernes evne til at reproducere sig, men ser man flere eller færre vilde bier i blomsterne, tæt på eller længere væk fra intensiv biavl.

De australske forskere peger på, at i 2017 viste 53% af disse studier en NEGATIV effekt på vilde bier fra opsætningen af honningbier.

Men i år viser deres optælling, at nu viser 66% af studierne en negativ effekt – altså to ud af tre studier!

Records of negative effects have increased from 53% of papers reporting negative effects in 2017 to 66% at present.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666515822000154?

SAMTIDIG ER ANTALLET AF STUDIER OM EMNET NÆSTEN FORDOBLET I DEN SAMME TIDSPERIODE.
Den største stigning ses i antallet af studier, som undersøger de negative effekter ved sygdomsoverførsel fra husdyr til vilde bier. Men totalt set er den usikkerhed, der måtte være for, om forskerne nu også har fået fat i “den rigtige ende”, blevet langt mindre.

  • Flere og flere laver studier af de negative konsekvenserne ved biavl.
  • Flere og flere af studierne rapporterer om NEGATIVE KONSEKVENSER FOR VILDE BIER, NÅR VI MENNESKER SÆTTER BISTADER OP.

Du kan læse hele studiet her:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666515822000154?

VI KNOKLER DAG OG NAT FOR DE HER FANTASTISKE, SMÅ FLYVERE.

STØT VORES ARBEJDE

Der er ingen af de store, der tør, og så må vi små jo holde sammen.
Det er kun honningbierne, der får EU- og stats-støtte…

.