Et varieret landskab (flere biarter) giver bedre, større og mere ensartede jordbær

Der er en kæmpe økonomisk gevinst at hente for jordbæravlere, hvis de søger for et landskab, som tiltrækker mange forskellige arter af vilde bier – altså mere biodiversitet.

Hvis du kigger på coverbilledet, kan du se, at jordbærret til venstre er fint, stort og velformet – et bær som giver jordbæravleren en god pris.
De to andre bær er ikke blevet ordenligt bestøvede.
Ordentlig bestøvning kræver, at HELE blomsten bliver godt og grundigt bestøvet.

Et nyt, to-årigt forsøg fra Göttingen Universitet i Tyskland viser en kæmpe forøgelse i afkastet for jordbæravlere, hvis de går fra en jordbærmark midt i et mono-kulturelt landbrugslandskab uden nogen form for natur i nærheden – til en jordbærmark, med skel af naturlig, busket og træagtig vegetation, som samtidig har forbindelse til et decideret naturområde.

Der kan være op til 61% forskel i afkastet, viser forsøget, mellem afkastet fra jordbærrene i en “bar” mark, og til afkastet for en jordbærmark, hvor der er bi-mad uden for jordbærenes blomstringssæson + steder, hvor de vilde bestøvere kan bo i umiddelbar nærhed af jordbærmarken.

FLERE BIER AF MANGE SLAGS ER ALTSÅ LIG MED EN BEDRE BESTØVNING.

Det er altså WIN-WIN for både afkastet og vilde bier, hvis jordbæravlere sørger for læhegn, der kan fungere som grønne korridorer til et naturområde.

Forskellen fra den “nøgne” jordbærmark til en mark med læbeplantning, som har forbindelse til et vildt skovområde var slående:

20% mindre bær og 37% mindre vægt.

Men disse faktorer sammenlagt bevirkede altså, at værdien af jordbærhøsten steg med hele 61% for den mark, hvor der var rigeligst bestøvning.

LÆS MERE UDDYBENDE OM FORSØGET MED JORDBÆR OG BESTØVNING HER

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.