Flere end dobbelt så mange bier i gode bihoteller som i dårlige

I en ny rapport fra DCE citeres et internationalt studie, der viser, at over 36% af redegangene i gode bihoteller tages i brug, mens det kun er 15% i kommercielle, billige bihoteller.

Et bihotel er ikke bare et bihotel.

Der er mange, billige modeller på markedet.

Men der er væsentlig forskel på, hvor glade vilde bier er for forskellige hoteller.

I rapporten “Vilde bestøvende insekter og virkemidler” (s.95) er der billeder af PLAN Bi´s bihotel-observatorier og af en silkebi, som bygger rede i et af dem.

Som det står at læse i rapporten:

Der findes bihoteller i mange udformninger (Figur 8.1), men i forhold til betydningen for vilde bier er det ikke ligegyldigt, hvordan de ser ud. Såvel materiale som diameter på hullerne samt hullernes udformining og længde har betydning (MacIvor 2017). von Köningslöw et al. (2019) har sammenlignet kommercielt tilgængelige bihoteller med en model tilpasset biernes behov. De fandt (naturligvis), at flest bier både i form af diversitet og tæthed benyttede det specialbyggede bihotel, hvor en dobbelt så stor andel af hullerne (36,7 %) var beboede sammenlignet med de kommercielt tilgængelige bihoteller (15 %). Udformningen også af kommercielt tilgængelige bihoteller varierer imidlertid betydeligt, og blandt disse findes bihoteller, som lever op til mange biers krav.

Her kan du få et kig direkte ind i et af vores bihotel-observatorier:

Rapporten er lavet af DCE – Aarhus Universitet af: Strandberg, B., Bruus, M., Hansen, R.R., Axelsen, J.A., Dupont, Y.L. & Rasmussen, C. på bestilling af Miljøstyrelsen.
Rapporten omfatter virkemidler for både vilde bier, sommerfugle og svirrefluer.

Vilde bestøvende insekter og virkemidler (au.dk)