HAVEJORDBIER ER BEDST TIL ÆBLEBESTØVNING

Hvis du tror, at honningbier er verdensmestre i at bestøve, så tager du fejl. For æbleblomster er det for eksempel havejordbier, der er de suveræne bestøvere.

I det tidlige forår kommer havejordbierne, Andrena haemorrhoa frem i stort antal – hvis de vel at mærke har haft tør, varm jord at overvintre i.

BeeFarm er et studie i bestøvning af æbleblomster.
Man undersøgte, hvilke bier der var flest af, under blomstrings-prioden på ni forskellige æbleplantager i Danmark. Og resultatet kom bag på de fleste:
Kun 11% af de indfangede bier var honningbier. 87% var solitærbier, og af dem var 99% Havejordbier.

God æblebestøvning handler altså om at give Havejordbier gode forhold.
Det handler om at “fodre” dem, når æbletræerne IKKE blomstrer – altså masser af blomster.
Give dem steder at bygge redegange: Tør, solbeskinnet jord, som IKKE bliver pløjet/gravet op hvert år.
Gør du det, vil havejordbierne muntre sig i dine æbleblomster – og give dig masser af æbler i sensommeren.

Havejordbier har den yderligere fordel, at de flyver ved lavere temperaturer end honningbier.
I kolde forår er en god bestand af havejordbier derfor essentiel for alle, som ønsker sig masser af frugt senere på sæsonen.

BEE LOVE 

Havejordbier i parring i en æbleblomst. FOTO: Plan Bi.

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.