Havens længste tunge

En engelsk Twitter-bruger har fanget havens længste tunge i fuld længde. Den sidder på Havehumle.

Bier bruger tungen til at suge nektar op af blomsterne med.
Der findes korttungede bier og langtungede bier.
Havehumlen her, Bombus hortorum, er indehaver af havens længste tunge – helt op til 1,3 cm.

Den engelske Twitter-bruger, Bumblebees etc., har her fange Havehumlen med fuldt udrullet tunge.

FORDEL ELLER BAGDEL MED LANG TUNGE?

Man kunne tro, at det er en fordel at have så lang en tunge, for så kan man nå nektaren i selv de dybeste blomster – men sådan hænger det ikke sammen.

Det er faktisk de bi-arter med de længste tunger, som generelt har det sværest her i landet.
Havehumlen er dog udbredt i hele landet, for den er rigtigt god til at tilpasse sig vores haverum, hvor den ofte ses i kløver, Fingerbøl, klokkeblomster, Iris og andre blomsterarter med dybe kroner.

LÆS her, hvordan klimaforandringerne påvirker vores humlebier: https://planbi.dk/humlebier-springer-vinterhi-over/