20 arter af vilde bier forsvundet de sidste 50 år

Det viser et helt nyt notat, som miljøstyrelsen har bestilt hos Aarhus Universitet, DCE.

Her er listen over biarter, som du ikke længere kan finde i Danmark:

Det drejer sig om 3 arter af jordbier, humlevægbi, 4 arter af humlebier, glansbi, knopurtvejbi, 3 arter af maskebier, plettet smalbi, pragtsørgebi, 3 arter af hvepsebier og skægbi.

Du finder notatet på denne liste, 7. marts 2022, “Besvarelse på spørgsmål om rødlisten”:
https://dce.au.dk/udgivelser/notater/2022

Vilde honningbier glemt

Tæller du efter på biarterne, vil du opdage, at der kun er 19.
Af en eller anden årsag har AU nemlig glemt, at også vores vilde honningbier er tjekket ud i løbet af de seneste 50 år. Nærmere bestemt uddøde de i midt 80erne.
Dødsstødet var en asiatisk stadebille, varroamiden, som kom hertil med importerede honningbier, spredte sig til de sidste familier af vilde honningbier, som derefter bukkede under. I dag er alle honningbier husdyr.

Så vi har mistet 20 vilde biarter på 50 år…

Gennem tiden har vi registreret 296 arter af vilde bier i Danmark.

Den seneste rødlistevurdering (2019) slog fast, at vi pt har 137 arter med såkaldt “livskraftige” bestande i Danmark:

Over halvdelen af vores vilde biarter er i tilbagegang:

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.