Vi har 137 livskraftige arter af vilde bier i Danmark

Ud af 296 registrerede arter af vilde bier har vi 137 arter, som har livskraftige bestande i Danmark. Det viser den nye rødlistevurdering.

Først i januar udkom den længe ventede rødlistevurdering over vilde dyr og planter fra Aarhus Universitet.

For første gang nogen sinde indeholder den også en vurdering af vores såkaldte solitærbier (dem der ikke er humlebier).

Ud fra den grundige gennemgang kan vi nu sige, at vi i Danmark har 137 forskellige arter af vilde bier, som efter forskernes mening IKKE er direkte truet af udryddelse – de har fået betegnelsen LC.


Her er listen over de arter, som IKKE er truede:

28 arter af jordbi – Andrena
2 arter af uldbi – Anthidium
3 arter at vægbi – Anthophora
12 arter af humlebi – Bombus
6 arter af snyltehumlebi – Bombus
3 arter af saksebi – Chelostoma
4 arter af keglebi (snylter) – Coelioxys
5 arter af silkebi – Colletes
1 art af buksebi – Dasypoda
2 arter af filtbi (snylter) – Epeolus
1 art langhornsbi – Eucera
3 arter af vejbi – Halictus
1 art af gnavebi – Hoplitis
7 arter af maskebi – Hylaeus
15 arter af smalbi – Lasioglossum
1 art af oliebi – Macropis
7 arter af bladskærerbi – Megachile
1 art af sørgebi (snylter) – Melecta
2 arter rødhalet høstbi og lucernebi – Melitta
16 arter af hvepsebi (snylter) – Nomada
4 arter af murebi – Osmia
2 arter af strithårsbi – Panurgus
10 arter af blodbi (snylter) – Sphecodes
1 art panserbi (snylter) – Stelis

DU KAN SE DEN SAMLEDE RØDLISTEVURDERING AF VILDE BIER HER:

https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/artsgrupperne/oevrige-leddyr/bier/

Af de 137 arter af livskraftige, vilde bier vil omkring 20 arter gerne flytte ind i et bihotel.
Du kan læse mere om vores bihoteller HER:

Foruden de ca. 20 arter som vil bygge rede i et bihotel, så vil du også få chancen for at se “deres” snyltebier i og omkring et bihotel. For selvom snyltebierne ikke bygger deres redeceller selv, så skal de jo ind i redegangene, for at lægge deres æg i en anden bi-arts redecelle. (Som gøgen – hvilket også er årsagen til, at englænderne kalder snyltebier for “Cuckoo-bees”).

Over halvdelen af vores biarter er i tilbagegang – læs artiklen her:

Let´s Bee Better 🙂