“Honning-udgaven af en svinefabrik…”

En naturelsker gik til begynderkursus i den lokale biavlerforening – og fik en øjenåbner: “Det er produktion. Det har intet med natur, eller interesse i biernes/naturens velbefindende, at gøre,” lyder den barske konklusion.

NB! For kun anden gang i PLAN Bi´s historie har vi valgt at bringe et indlæg, som baserer sig på en anonym kilde. Vi har selvfølgelig vedkommenes navn og kontaktinformation.
Det vælger vi at gøre, fordi den tone, som visse biavlere forfalder til, når de møder kritik, simpelthen er under lavmålet!
Private mennesker skal ikke være tvunget til at stikke hovedet ind i en hvepserede - bare for at sige sandheden som de ser den. Her tager vi angrebene i stiv arm. Men man kan ikke forvente, at andre vil lægge rygstykker til det niveau af "debat".
PRESSEFOTO: Fra biavlerforeningens hjemmeside.
Indlægget bringes her fuldstændigt uredigeret som modtaget uopfordret på vores mail. (Red.)

Kære Plan Bi

Jeg ville gerne have honningbier, fordi det kunne være hyggeligt og fordi at bierne jo er ved at uddø og vi mangler bier. Det var rationalet dengang. Honningen var en bonus, men som udgangspunkt var det faktisk for at være klimavenlig.

Jeg gjorde det efter bogen og tilmeldte mig et begynderkursus i Dansk Biavlerforening. Der gik ikke ret lang tid før idyllen af projektet gik af det. Udover en åbenlys karteldannelse, hvor man allerede på begynderkurser får at vide, hvad man minimum bør sælge et glas honning til, så er biavl meget lidt en naturlig proces med fokus på diversitet eller bierne i sig selv. Jeg kom hurtigt til at se hele projektet som en honning-udgaven af en svinefabrik. Bierne tvinges i rammer de ikke selv ville have valgt (bier havde valgt træmateriale) og alt er med henblik på den størst mulige høst/profit, hvorefter bierne fodres med sukkervand. Det er produktion, det har intet med natur at gøre eller interesse i bierne/naturens velbefindende.

Samtidigt undrer jeg mig lidt over følgende. Jeg har 10 havehøns, jeg ville aldrig kunne sælge de overskydende æg fra dem, reglerne jeg skulle opfylde/gebyrene jeg skulle betale for godkendelse/kontrol ville ikke stå mål med den sparsomme indtægt. Samtidigt ville jeg ikke bare kunne anskaffe mig et ubegrænset antal høns, for den slags er der naturligvis regler for.

Biavl til gengæld er på en eller anden måde sluppet udenom de regler som andre fødevarer og dyrehold skal opfylde. En i området har tæt på 100 bistader, det kan han uden problem opsætte. Et så stort antal må da unægteligt påvirke de vilde biers muligheder i området. Samtidigt kan honning (op til 4000 kilo!! Altså over 8000 glas) uden problemer sælges i vejbod. Nu skal man registrere sin bi-gård, men der er ingen regler for antal stader. Samtidigt er honning (modsat feks æg, som er reguleret) en fødevarer, hvor ansvaret for kvaliteten og hygiejnen omkring den er lagt ud til den enkelte biavler. Hvis man skal servere en toast i en fritidsklub skal man have et hygiejnekursus, i hele processen omkring slyngning, tapning, opbevaring af honning er der ingen krav om noget som helst.

Jeg var medlem af adskillige bi-grupper på facebook og kan se at der er meget forskel på, hvordan man håndterer hygiejne mht honning. Der er også forskel på om man lige tager lidt honning efter myresyre/varroa behandling. Ingen generel kontrol, det er lagt helt op til biavleren selv og dennes viden, etik, moral. Vedkommende behøver aldrig at have deltage i nogen form for kursus.

Honningbier er som I nok kan se ikke noget for mig, men jeg anerkender at det sikkert er det for nogen og at det er urealistisk at nedlukke det helt. Jeg mener dog at det bør reguleres i antal bistader man lovligt kan have. 2-4 bistader bør være rigeligt til honning til eget forbrug og til uddeling blandt/familie og venner. På den måde har man stadig sin hobby og sin honning, det er jo det biavlere siger at det drejer sig om. Faktisk synes jeg at man bør regulere antallet af tilladte stader efter grundareal. Hvis du har 800 m2 parcelgrund siger det jo sig selv at dit område ikke kan bære 4 bistader.

Jeg håber at I får held til at få rykket noget på området, jeg er i hvert fald chokeret over hvor ureguleret området er. Jeg var uvidende da jeg kastede mig ud i projektet og havde helt forkerte tanker omkring det, mange andre har samme begrænsede viden og derfor er I vigtige.
Tak for jer.

Synes du også, at biavl burde være reguleret, så der sikres bare et minimum af pollen og nektar til VILDE BIER, så støt vores arbejde:

PLAN Bi´s forslag til en kommende bestøverstrategi