Hvor mange honningbier er der egentlig i ét bistade?

På bare tre år har danske biavlere HALVERET antallet af honningbier per stade – på papiret.

Da vi stiftede PLAN Bi i 2016, var der almindelig, bred konsensus i biavlerkredse om, at der er mellem 60 og 80.000 honningbier i hvert stade i højsæsonen.
Her ser du for eksempel et udsnit af en folder fra Biavlerforeningen anno 2016:

PLAN Bi besluttede derfor konsekvent at regne med 60.000 honningbier/bistade – for ikke at blive beskyldt for at overdrive, når vi fortæller, for eksempel hvor mange honningbier staten har givet tilladelse til i vores §3- og Natura2000-områder.

Det drejer sig helt præcist om:

6.278 stader, som det ses af dette §20-svar fra Miljø- og Fødevareministeriet.

6.278 stader X 60.000 honningbier = 376.680.000 honningbier!

Altså godt 375 millioner.

(Hvis vi regner med 80.000, ville tallet være over 1/2 milliard. Men regner vi derimod med 40.000/stade bliver tallet “kun” 250 millioner.)

Biavlererhvervet har altså en klar interesse i at “downsize” antallet af honningbier i hvert stade – det ser simpelthen mindre voldsomt ud på papir, hvis man regner med færre honningbier per stade…

Her i 2019 viser det sig så, at nu er der pludselig kun 40.000 honningbier i hvert stade – i hvert fald hvis man skal tro erhvervets tro væbnere – Per Kryger og Yoko Dupont fra DCA på Aarhus Universitet.

DET ER ALTSÅ EN HALVERING AF ANTALLET AF HONNINGBIER PER STADE PÅ BARE TRE ÅR!

Som dokumentation her et udsnit at et svar til miljøministeriet fra ovennævnte forskere fra juni i år, hvor man kan læse, at der er 40.000 honningbier i hvert stade…

NU venter vi spændt på beviserne – beviserne på at også honningproduktionen er halveret – for det må jo være den naturlige konsekvens, eller?

Det er spin og jongleren med tallene på den måde, som gør et erhverv UTORVÆRDIGT!

Men først skal folk selvfølgelig finde ud af, at det foregår…

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.