Insektdøden set gennem danske bi-briller – 41% af humlebi-arter truede

HVAD VED VI EGENTLIG OM VILDE BIERS TILSTAND I DANMARK LIGE NU? FÅ DEN SENESTE OPGØRELSE HER

Aarhus Universitet kommer i efteråret 2019 med en NY opdatering på RØDLISTEN for danske bier.
Den kommer også til at omfatte solitærbier og snyltebier i Danmark, som aldrig før er blevet rødlistevurderede.

Men det vi ved pt er følgende:

Agerhumle med orange “bukser”.

 

Status på humlebierne er:
3 arter uddøde.
2 arter kritisk truet af udryddelse.
1 art er moderat truet.
2 arter er sårbare.
4 arter er næsten truede.
I alt er 41% af vores humlebi-arter rødlistede 🙁

 

At se på vilde biers tilstand i Danmark handler om to ting:

Antal arter

Antal bier

Vi ved LIDT om antallet af arter – men nærmest INTET om antallet af bier af de enkelte arter.
Det eneste vi har at måle udfra er, hvor mange arter der er/ikke er truede – altså er denne rødlistevurdering, det tætteste vi kommer på en vurdering af vilde biers tilstand i Danmark lige nu.
-Og så ved vi det endda kun for humlebiarterne (oprindeligt 29 arter).
De små 210 arter af solitærbier, vi tror, vi har i Danmark, ved vi nærmest INTET om, så vi venter i spænding på den nye rødlistevurdering.

Du kan læse den seneste RØDLISTEVURDERING af humlebierne her:

Du kan se status for de enkelte arter her:

Rødlistevurdering fra Aarhus Universitet

(Tryk dig ind via “insekter” og derefter “humlebier”).