Landbrugsstyrelsen har løjet os lige op i ansigtet i to år.

Tre aktindsigts-anmodninger. To år. En løgn: At man ikke kan udtrække antal registrerede bistader fra Centralt Bigårdsregister. Men når en minister spørger styrelsen om nøjagtigt det samme, så kan landbrugsstyrelsen pludselige godt trække et tal for antal bistader ud af det selvsamme register.

Hvad er aktindsigts-anmodninger værd, hvis man får usande svar?

Vores spørgsmål handler om simpel statistik: Hvor mange bistader er registreret i Centralt Bigårdsregisster, (CBR)?

Man skulle tro, at det blot drejer sig om et enkelt tryk på en knap i CBR-registret hos landbrusstyrelsen for at svare på det.
Men her er det svar, vi har fået i over to år:

”I kan ikke få at vide, hvor mange bistader der er registreret i Centralt Bigårdsregister, (CBR). Fordi systemet er ikke lavet med det formål, så man kan ikke udtrække antallet.”

Det absurde i, at man har et register, der registrerer bistader, hvorfra man ikke kan udtrække en opgørelse over, hvor mange bistader der er registreret, vakte også undren på Christiansborg.
Folketingsmedlem Susanne Zimmer, Frie Grønne, stiller derfor spørgsmålet direkte til landbrugsministeren i september.

Susanne Zimmer, Frie Grønne, har stillet vores spørgsmål direkte til ministeren.

13. oktober svarer Rasmus Prehn skriftligt på udvalgsspørgsmålet – og nu kan styrelsen åbenbart godt lave et udtræk over antal bistader.

Rasmus Prehn:
”Et udtræk fra CBR den 27. september 2021 viser, at der er registreret 51.449 bistader i Danmark. En oversigt over bistader fordelt pr. kommune pr. 27. september 2021 er vedlagt besvarelsen.”
Se spørgsmål og svar her på Folketingets hjemmeside:

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/mof/spm/1722/svar/1817745/2461007.pdf
Landbrusminister, Rasmus Prehn, i fuldt biavler-gear. Foto fra ministerens egen FB-side.

En minister må ikke lyve. Må en styrelse?

Susanne Zimmer:
”Jeg hører med stor forundring, at PLAN Bi har bedt om aktindsigt i Landbrugsstyrelsen omkring antallet af bistader, og fået at vide at en sådan oversigt ikke kan trækkes ud af CBR-registeret, når jeg samtidig som folketingsmedlem spørger ministeren får svar på antallet af stader, endda på kommuneniveau,” siger Susanne Zimmer.
”Specielt mystisk bliver det når ministeren har bedt Landbrugsstyrelsen om hjælp til besvarelsen af spørgsmålet. Ministeren og Landbrugsstyrelsen taler om det samme register, så hvordan kan de give forskellige svar? Det vil jeg selvfølgelig følge op på med et nyt spørgsmål. Det er et demokratisk problem, hvis ikke en anmodning om aktindsigt bliver besvaret fyldestgørende og sandfærdigt.”, fastslår hun.

Flere spørgsmål end svar

I PLAN Bi er vi selvfølgelig taknemmelige for, at vi nu ved, at det fremadrettet KAN lade sig gøre at hente oplysninger fra CBR via Landbrugsstyrelsen om antal bistader i Danmark.
Men vi føler os løjet lige op i følehornene!

Ser vi på indholdet i ministerens svar, må vi konstaterer, at det kan brugs til meget lidt!

Aahus Universitet har skønnet, at der var 144.000 bistader i Danmark i 2020.
Ministeren har lige oplyst, at der er registreret godt 51.000 bistader i CBR per 27. september 2021.

Er der forsvundet 2/3 af alle bistader på ét år?
Eller er det kun hvert 3. bistade, der er registreret pt – næsten et halvt år efter det blev LOVPLIGTIGT at registrere sine bistader i CBR? (Det blev det per 21. april i år)
I så fald er der tale om et MASSIVT MØRKETAL.

Hele den her proces efterlader os med flere spørgsmål end svar:
Må en styrelse lyve i svar på aktindsigts-anmodninger?
Er ministeren tilfreds med, at kun hver 3. biavler følger loven?
Hvad vil ministeren gøre ved det enorme “mørketal”?
Hvordan vil man kontrollere, om biavlere registrerer deres stader i CBR?
Vil det få konsekvenser for biavlere, der IKKE registrerer deres stader i det lovpligtige register?
Eventuelt hvilke konsekvenser?


Som du nok kan forestille dig, så kræver det et enormt gravearbejde og mange timers research at forfølge en sag som denne.

Hvis du også synes, det er vigtigt at få alle informationer på bordet om honningbier i Danmark – så vi kan diskuterer en bestøverstrategi på et oplyst grundlag – så støt vores arbejde for Danmarks vilde bier:
https://planbi.dk/bliv-bi-ven/