Man kan ikke både blæse og have rapsolie i munden…

BIER ELSKER RAPS – OG RAPS GIVER MERE, HVIS DER ER RIGELIGT MED BIER, NÅR DEN BLOMSTRER.
Men Miljøstyrelsen har igen i år givet dispensation, så blandt andet rapsfrø må bejdses med neonicotinoid.
EU har ellers forbudt de kunstige nikotin-stoffer af hensyn til vores bier og bestøvning, og netop raps er en afgrøde, som er afhængig af bestøvning. Vi har altså et landbrug, som prøver at blæse og have rapsolie i munden på samme tid…med Miljøstyrelsens velsignelse.

Raps er en korsblomst i kål-familien. Man dyrker raps for at presse frøene til rapsolie, men blandt andet jordlopper kan være et problem for rapsavlere, så dem vil man gerne have udryddet. Det kan man blandt andet gøre, ved at bejdse frøene med et kunstigt nikotin-stof – neonicotinoid, inden man sår.
Bierne elsker raps. Og det er ingen hemmelighed, at bonden får et højere afkast, hvis der er rigelig med bestøvning, når rapsen blomstrer. Planterne sætter simpelthen flere frø, fordi flere blomster bliver bestøvede.
Allerede i 2014 skrev landbrugets egen avis, Landbrugsavisen, om en sjællandsk landmand, som øgede sit afkast fra rapsmarkerne med 10 % alene ved at sætte honningbier op i marken under blomstringen. Artikel fra landbrugsavisen

Havde der været rigeligt med vilde bier, så havde honningbierne jo ikke været nødvendige, men det var de åbenbart her.

Hvor er de vilde

At man overhovedet er nødt til at opsætte honningbier, for at få sine marker bestøvet, skyldes, at den bestøvning vi altid har taget for givet – bestøvningen som alle vores vilde bier, sommerfugle, svirrefluer og så videre har stået for – den er bare ikke en selvfølge længere.
Vi har 233 arter af bier i Danmark i dag – kun én er en honningbi. Og mere end 30 af de vilde arter er yderst vigtige for vores fødevareproduktion. Vi ved ikke, hvor galt det står til i Danmark, men kigger vi ud i verden, så er det en grum tid, vi går i møde…

EN VERDEN UDEN BIER – HER SYDSPANIEN.

 

Der mangler generelt sum – i verden og i Danmark.

I Kina kravler de rundt i træerne og bestøver frugttræerne med pensler! For et par måneder siden annoncerede man i Ghana efter 7.000 mand, som skal håndbestøve landets kakaotræer, og USA står foran en decideret bestøvningskrise efter de professionelle biavlere har mistet 44 % af deres bi-familier i vinter, og den vilde bestøvning er forduftet for længst i flere dele af landet.

 

Så slemt står det ikke til i Danmark endnu, men vi skal tænke os godt om!
Bierne, altså de vilde bier, mangler mad i form af en masse, forskellige blomster over hele sæsonen, og de mangler steder at bo, hvilket vil sige hule grene og veldrænet, varm jord, som ikke bliver pløjet op hele tiden. For over halvdelen af vores bier er jordbier – de skal også have steder at lægge æg, så der kan komme nye bier til næste år. Og så skal vi undlade at tage livet af vores bier med kemikalier.

 

Kunstig nikotin

EU har forbudt neonicotinoider – bortset fra i gartnerier, fordi man frygter for biernes og vores bestøvnings fremtid, og der kommer nærmest nye, internationale forskningsresultater hver måned, som peger på, at neonicotinoider er det rene gift – for bier såvel som for jordlopper.
Det er altså forbudt at sprøjte marker med neonicotinoid i EU, men de enkelte lande kan give dispensation til bejdsning af blandt andet diverse frø, læggekartofler, roer osv.
Det gør Danmark, og det vil vi også have ret til i fremtiden, mener regeringen, så det er et krav man vil gå til EU med – ellers vil man nægte at stemme for de stramninger, som EU ventes at lægge ud med til de kommende forhandlinger om en forlængelse af forbuddet mod brug af neonicotinoid i det åbne land.
Men i Danmarks krav til EU nævnes raps ikke. Faktisk står der sort på hvidt, at undtagelsen IKKE skal gælde ”planter, som er attraktive for bier”. Og det er raps jo. Attraktiv for bier. Og afhængig af bestøvning. Så hvorfor give den dispensation igen i år?
Danmark vil fremføre de økonomiske konsekvenser for landbruget, hvis man ikke får lov at bejdse frø med kunstig nikotin, overfor EU.
Men for raps mangler der et tal i regnestykket. Landmanden får et højere afkast, når han har masser af bier, så hvorfor i alverden skulle han ønske at behandle sin afgrøde med noget, som der i hele EU er udbredt enighed om skader bier?
Det kan selvfølgelig være, at landmanden ikke tror på verdens samlede korps af bi-eksperter, når de siger, at neonicotinoider skader biernes evne til at overleve.
Men burde man så ikke tage regeringens krav til EU alvorligt? Et krav som jo netop ikke omfatter afgrøder, der er attraktive for bierne – altså raps. Netop fordi det er det allerfarligste for bierne at behandler deres ”mad-planter” med stoffer, som skader deres evne til at overleve – både honningbiernes og de vilde biers evne til at få nok, stærkt afkom på vingerne år efter år.
Og tror landmændene virkelig, at de kan få biavlere til at opsætte honningbier i deres rapsmarker, når biavlerne har mistet hver femte bi-familie her i Danmark, og flertallet af dem retter blikket mod neonicotinoiderne som årsagen?
Landmænd kan altså ikke både få et højere afkast ved at slippe for jordlopper ved at bruge neonicotinoid, OG få et højere afkast ved at have masser af bestøvning.
Det giver bare ikke mening at forsøge at blæse, samtidig med man har rapsolie i munden.