NATURKANON SET GENEM BI-ØJNE

I november 2018 fik Danmark en ny naturkanon. Vi ser på de 15 lokaliteter med de vilde bi-briller på…

Sådan præsenterer Miljø- og Fødevarestyrelsen den nye naturkanon:

15 unikke områder i Danmark udpeget til den ny naturkanon i november 2018.

Her en oversigtsgrafik fra DR:

PLAN Bi vil i den kommende tid gennemgå de udpegede områder et for et – er udpegningen en perle for vilde bier? Hvordan er honningbi-trykket på lokaliteten? Er der overhovedet nogle steder, hvor vi giver vilde bier førsteprioritet?

I Danmark burde det ikke længere være nødvendigt at diskutere, OM vi påføre vilde bier, sommerfugle og svirrefluer en unaturlig konkurrence om føden ved at sætte honningbier op. Dét har forskerne slået fast, at vi gør:
https://planbi.dk/forskere-honningproduktion-truer-de-vilde-bier/

Alligevel er alle vores fineste naturområder udpeget til at kunne bruges til at producere øko-honning i, som du kan se på dette interaktive kort fra Naturstyrelsen (selvom det hedder 2017, er det stadig dette kort, man henviser til i Naturstyrelsen, Red.):
https://naer.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5a742b1c68544277a7ec026e5e406aa9

Men et er kort. Lad os se på, hvordan det ser ud ude i virkeligheden – i de nyudpegede 15 naturperler.

Vi starter med det absolut østligste punkt:

Ertholmene ved Bornholm:

Et lille fremskridt trods alt?

Måske burde vilde bier være taknemmelige?
I den nye Naturkanon er de ikke nævnt med ét ord.
Det var de heller ikke i den tidligere kanon fra 2009…
Men i den “gamle” kanon over 216 fantastiske steder/dyr i den danske natur, havde honningbierne fået deres helt egen side – og det til trods for, at vores vilde honningbier allerede havde været uddøde i cirka 20 år, da den blev forfattet :O