PRIVAT EJENDOMSRET – HVEM EJER LUFTRUMMET OVER DIN MATRIKEL?

Du er fuldstændigt retsløs, hvis naboen vælger at sætte honningbier op…

En mand beslutter, at han ønsker at fotografere vilde insekter og fuglelivet helt tæt på.
Så han køber sig en naturgrund på 12.000 m3 og går i gang med at plante en masse gode planter for fugle og insekter.

Men så er det naboerne får en god idé: Nu er der jo så mange blomster – så skal vi da holde nogle honningbier og høste noget honning (og en klækkelig bi-indtægt).

Læs Frank Willes historie om konkurrencen om pollen og nektar på hans egen grund her:

Jeg har fået dette tæt ind på livet de sidste par år på mit 12000 m2 stykke vild naturgrund.
Da jeg købte det og de første sæsoner uden honningbier gav det et rigtig godt billede af faunaen…især humlebier og et antal mindre biarter og humlefluer.
Så nu er der kommet biavlere på begge sider af matriklen og det vælter ind over mig med honningbier.
Det er så sindsygt tydeligt for mig, at det påvirker bestanden af de vilde insekter, men jeg kan jo ikke videnskabeligt dokumentere det.
Det føler jeg heller ikke, at jeg behøver for at have en mening om, hvad der foregår.
Det er min klare opfattelse, at vi med den nuværende lovgivning er fuldstændig retsløse, og loven udelukkende er skruet sammen for at beskytte et erhverv på vores bekostning…os som har andre interesser på VORES egne og købte matrikler.
Hvorfor f…skal jeg ufrivilligt stille planter ..mad..til rådighed for andres økonomiske interesser og husdyr.
Der er ikke nogen afstandskrav til skel og heller ikke et loft over antallet af stader og dyr evt. afstemt med områdets bæreevne, og hvad jeg er virkelig tosset over er det faktum, at en biavler kan drive sin aktivitet uden selv at stille nogen som helst vegetation til rådighed, men satse på vores andres planter.
Jeg har plantet buske m.m., og har afsat parceller til vilde planter, lavet søer og meget andet som er fremmende for insekterne. Og så kommer naboernes destruktive egoisme og ødelægger det for mig…på MIN jord. Og jeg er gjort retsløs….
Jeg har således fået 11 plus 7 bistader ganske tæt på, og det er simpelt hen grotesk, at vi så kan læse på Naturstyrelsens hjemmeside i en ensidig honningbi forsvarssvada, at det er helt i orden med disse bistader overalt også tæt på skel med afslutningen…” det er kun en fordel for dig”.
Hvad f…bilder de sig ind. Jeg skal nok selv vurdere, hvad der er en fordel på MIN matrikel…

FAKTA ER, AT DU ER RETSLØS PÅ DIN EGEN MATRIKEL!

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.

.