Register over samtlige bistader på vej

21. April i år skal det nye, offentlige register over bistader i Danmark være klar. Det er så også kun 18 år for sent!

Vi aner ikke, hvor mange honningbier der reelt er i Danmark, for vi har ikke et offentligt register over hvor og hvor mange bistader, biavlerne i Danmark har.

Det skulle vi ellers have, for siden 2003 har det været et krav fra EU, at alle medlemslande skulle have et nationalt, offentligt register over antal bistader – ellers kunne man ikke få udbetalt tilskud til de nationale biavlsprogrammer.

Danmark har alligevel fået disse tilskud i hver eneste runde – sidste gang otte millioner kroner.
Udbetalt efter estimerede tal fra Aarhus Universitet.
Tal, som kører op og ned som en jojo – høje tal i de år, hvor EU fastsætter de to-årige tilskud, og lave tal i de år, hvor tallet blot er en registrering:

På trods af at biavlerne slår sig tøjret, så slog landbrugsstyrelsen fast på et møde i Binævnet i efteråret, at:

Landbrugsstyrelsen har igen fået bekræftet via Fødevarestyrelsen, at der kommer obligatorisk
krav til alle biavlere om at registrere sig og sine bier i et offentligt tilgængeligt register. Det
obligatoriske krav bliver gældende fra den 21. april 2021, når den nye EU forordning på
dyresundhedsområdet træder i kraft.

Vi kan desværre ikke give jer en status på, hvor langt man er i arbejdet med dette register, for på trods af at Binævnet har holdt møde igen den 10. marts 2021, så er referatet fra dette møde endnu ikke blevet offentliggjort.
Når det gør, så kommer det til at kunne ses HER:
https://lbst.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/binaevnet/#c80759

LÆS MERE OM ANTALLET AF HONNINGBIER I DANMARK HER: https://planbi.dk/vi-aner-ikke-hvor-mange-bistader-vi-har-i-danmark-med-mindre-vi-skal-bruge-et-antal-for-at-kunne-soege-eu-midler/

Vi følger sagen…