Vi aner ikke, hvor mange bistader vi har i Danmark

Hvordan kan Aarhus Universitet oplyse, hvor mange bistader der er i Danmark, når danske biavlere ikke har pligt til at registrere deres stader?

“Danmark har en af de mindste bestande af honningbier i EU – bare 115.000 stader,” siger biavlerforeningen i januar 2018:
https://www.biavl.dk/presse/pressemeddelelse/danmark-har-en-af-de-mindste-bestande-af-honningbier-i-eu/

“Vi ved ikke, hvor mange bistader der er i Danmark, for biavlerne har ikke pligt til at registrere deres bistader i et nationalt biavlsregister”, får vi at vide alle andre steder, når PLAN Bi igen og igen har forsøgt at komme til bunds i sagen.

Men så var det, vi faldt over et citat fra en engelsk forsker i november 2018. Han skrev om antallet af bistader i England:

“From 2003 the UK had to report bee hive numbers to the European Union to claim money for the National Apiculture Programme.”
https://jeffollerton.wordpress.com/2019/11/14/historical-changes-in-honey-bee-numbers-in-britain-how-much-do-we-know/

-Vi får penge til det danske biavlsprogram fra EU (fire millioner EU-kroner+fire statslige millioner, red.). Hvordan kan vi få penge til det nationale biavlsprogram, hvis kravet er, at vi skal opgive, hvor mange stader vi har – og vi ikke kender det tal?, tænkte vi i PLAN Bi – og søgte aktindsigt.

“Hvor mange stader har vi opgivet til EU, at vi har i Danmark, siden det blev et krav i 2003,” ville vi vide, og her er svaret:

Efterfølgende har vi spurgt, hvor de tal kommer fra og fået at vide, at svaret er Aarhus Universitet.

MÆRKELIGE DYK I ANTALLET

Som det ses af tabellen, så falder antallet af bistader markant i 2016 – og igen i 2018, fra ellers at have ligget rimeligt stabilt.

Set i sammenligning med de andre EU-lande ser det også meget mærkeligt ud – Danmark skulle som det eneste land opleve et gigantisk fald i antallet af bistader…

FÆRRE STADER – MERE HONNING

Helt mystisk bliver det, når man også tager produktionen af honning med ind i billedet.

I 2018 producerer Danmark 2.500 tons honning – fra 120.000 stader.
Men i 2017 producerede vi kun cirka det halve – fra 141.000 stader.

SÅDAN BRUGES EU-MIDLERNE

Som det ses af nedenstående, går over 2,5 millioner kroner fra biavls-programmet til forskning på Aarhus Universitet + en andel af yderligere godt én million.
Over to millioner går direkte til erhvervsforeningen, Danmarks Biavlerforening.

Nul kroner bruges på vilde bier – hvilket også er årsagen til, at PLAN Bi ikke mener, at biavls-erhvervet skal være en del af en kommende bestøverstrategi. Den må være målrettet VILDE DYR!
Læs mere om det HER: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/plan-bi-forhastet-bestoeverstrategi-tjener-kun-erhvervet

FLERE SPØRGSMÅL END SVAR

Nogle gange giver en aktinsigtssøgning klarhed. Andre gange står man bare tilbage med endnu flere spørgsmål:

  1. Er det i overensstemmelse med EU-lov, at Danmark tilsyneladende bare “gætter” på, hvor mange bistader der er her i landet? Og får tilskud derefter…
  2. På hvilket grundlag baserer AU sine skøn over antal bistader?
  3. Er det biavlerforeningen, som fortæller AU, hvor mange bistader der er fra år til år?
  4. De nationale biavlsprogrammer er flerårige. Man får støtte udfra antal af bistader. Er det efter tallene for 2014-16 og 2017, at man har fået tilskud (hhv. 150.000 stader og 141.000)? Eller er det mon udfra 2016 og 2018 (hhv. 115.000 stader og 120.000)?

PLAN Bi graver selvfølgelig videre i sagen efter jul og nytår.

I mellemtiden må du meget gerne give os din støtte, for det er en sej kamp, at få vilde biers interesser ind på dagsordenen!

https://planbi.dk/bliv-bi-ven/

LÆS OGSÅ: