Endelig får vi sandheden om, hvilken pris vilde bier betaler, når vi sætter honningbier op. “Den store Bi-Fejde”

Nogen betaler altid en pris, når vi mennesker vil hive “gratis glæder” ud af naturen. Det gælder også honning. Og når vi insisterer på at fylde alle vores naturområder op med produktions-bier, så er det vilde, truede bi-arter, der betaler prisen.

Siden PLAN Bi i august 2017 spurgte højt og tydeligt: HVAD LAVER ALLE DE HONNINGBIER I VORES NATUROMRÅDER?, er det haglet ned med kritik fra biavlere af vores ellers helt saglige, og faktuelt-underbyggede, argumenter.
Vi er både blevet kaldt amatører, idioter og trumpetister!
Og det på trods af, at PLAN Bi er en organisation, som udelukkende argumenterer for tiltag, som kan bakkes op af faglig evidens.

Vi har gang på gang påvist, at biavlerforeningen fordrejer tal og fakta om fødekonkurrence mellem honningbier og vilde bier, og at de i årevis har fremført deciderede løgne i offentligheden om de fremragende effekter, vi alle sammen får, når de sætter deres husdyr op – og er på den baggrund blevet beskyldt for at køre “hetz” mod honningbier.

Vi har fremlagt det ene internationale studie efter det andet, som påviser, at det går ud over populationer af vilde bier, når man opsætter honningbier i store koncentrationer, men vi er blevet mødt med det ene dansk-producerede papir efter det andet, som angiveligt skal være det nagelfaste bevis på, at honningbier slet ikke er noget problem for vilde bier i Danmark.
Et par ekspempler:
https://pure.au.dk/portal/files/126036326/Besvarelse_vedr_debat_om_honningbier_og_vilde_bier.pdf
https://ifro.ku.dk/debatindlaeg/debatindlaeg-2019/vi-maa-redde-bierne/

Men i juni 2020 tog seniorforsker fra Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs, problemet op i sit radioprogram “Vildspor” på Radio4.
Og hvad skete der så?
Ikke én forsker fra den fløj, som påstår, at honningbier ikke er et problem noget sted i Danmark, turde stille op til interview!

Du kan høre programmerne via de links, vi har lagt ind sidst i denne artikel.
Her får du både opklaret, hvad der er op og ned omkring fødekonkurrence mellem bier OG en forklaring på, hvorfor der findes forskere i Danmark, som mod bedre vidende gerne stiller op, når et erhverv eller en styrelse vil have “noget fagligt” at mudre en debat med.

De her programmer har både interessante og lærerige oplysninger om flere specifikke arter af vilde bier – men du får også forklaringen på, hvorfor det vi kalder “armslængde-princippet” er så svært at holde i hævd på danske universiteter. Det skyldes, at visse forskere er afhængige af forskningsmidler fra erhvervsorganisationer, som for eksempel biavlerforeningen, forklarer professor Carsten Rahbek, KU, blandt andet.

HØR VILDSPOR PÅ RADIO4 SOM PODCAST:

AFDELING I: https://www.radio4.dk/program/vildspor/?id=den-store-bifejde-12_ep_20_06_20

AFDELING II: https://www.radio4.dk/program/vildspor/?id=den-store-bifejde-22_ep_20_06_20