Skal du være bange for bier?

 In Fakta om bier, God bi-skik, Nyheder

"Bier" er langt fredeligere end deres rygte!


-Det er kun godt, hvis der er færre bier! Jeg er nemlig overfølsom!

Sådan er der altid en eller to, som reagerer, når vi fortæller om situationen for vores vilde bier.

Det er jo en udmelding, som alle kan se, er helt ude i hampen. Men masser af mennesker går med en mere eller mindre skjult angst for bier.

Lad os, stille og roligt, gennemgå, om der er noget at være bange for.

Bier er fuldstændigt ligeglade med din øl, sodavand, syltetøjsmad eller is - de vil kun have BLOMSTER!

Bier kan blive aggressive, hvis de føler, at deres lager af honning er truet.

Men det er kun honningbier og humlebier, som har et decideret lager af honning at forsvare.

Honningbier kan bo op til 60.000 i et enkelt stade, og de har et stort lager af honning at forsvare.

Til gengæld overser du jo ikke lige et bistade...

Og møder du honningbier ude i haven eller i naturen, så er du jo ikke i nærheden af at true deres lager af honning...

Hvis du forholder dig helt roligt, så flyver de bare forbi dig.

 

Humlebier kan bo op til 4-500 sammen i et humlebi-bo - alt efter art.

Det normale er op til 300 arbejdere i et stort bo.

Humlebier er de eneste - foruden honningbierne - som har et lager af honning af forsvare.

Opfatter du humlebier som aggressive?

 

Af de 25 arter af humlebier, vi har i Danmark pt, er de 7 arter snyltehumler - de har absolut INTET lager af mad at forsvare.

 

Snyltehumler lægger, som gøgen, deres æg i andre humlearters reder, og lader dem klare pasningen af afkommet.

Snyltehumler KAN stikke hvis du klemmer dem, men de har intet at forsvare overfor dig. Brodden bruges i kamp med andre humlebi-arter. De bliver jo ikke ligefrem inviteret ind og lægge æg i andres reder 🙂

De resterende 207 arter er såkaldte solitær-bier. Mange af dem vil du slet ikke genkende som en "bi".

Hannerne stikker ikke.

Halvdelen af solitær-bierne er så små, at de ikke KAN stikke gennem vores hud.

Og så der alle de arter, som er snyltere...

Dette er en hvepse-bi - ikke en hveps. Det er en snyltebi, og den gør dig intet - den kan ikke!

Og det her er en klitkeglebi-hun - også en snyltebi.

-Sikke en brod, tænker du måske - men det er en lægge-brod. Snyltebien stikker sin læggebrod ind i redecellerne hos andre bi-arter. Lykkes hun, så vil hendes æg klækkes først og tilintetgøre den oprindelige beboer.

Sådan en brod kan ikke bruges til at stikke dig med.

Og med de bier som KAN stikke, og som er store nok til det, så skal du nærmest hoppe på dem, for at få dem til at stikke dig.

Nu har jeg siddet hele forsommeren med kameraet helt inde i PLAN Bi´s bihotel, og ikke én bi er så meget som fløjet ind i mig.

Især den her lille, træboende bladskærerbi var meget flittig. Jeg så så meget til hende, at hun fik navnet Wilma, for hun hedder Megachile willughbiella på latin 🙂

Det er hende her.

Jeg kunne af og til høre, at hendes summen lød "irriteret", når jeg sad og fyldte med kameraet, lige midt på hendes flyverute. Hun kom jo enten med et stort blad i "favnen", eller med bugen fyldt med pollen til "madpakkerne", når der var lagt an til landing.

Ikke en eneste gang var der optræk til ballade - eller bi-stik. Kun den der lettere irriterede summen: - Sidder du nu der igen og optager mit "air space"? 🙂

Og jeg kan tilføje, at bihoteller er svært vanedandende!

PLAN Bi´s står lige ved siden af både terrassedør og havebord.

Ingen bier i stuerne - ingen bier i maden - ingen bi-stik.

Prøv det - det er bedre end pausefisk!

LAD IKKE EN ANGST FOR AT BLIVE STUKKET AF EN BI FORHINDRE DIG I AT GØRE GODT FOR VORES VILDE BIER - HUSK DU FÅR OGSÅ NOGET IGEN...BLOMMER F.EKS.

Hvis du er meget optaget af det der med at blive stukket, så skal du IKKE se DR Ultra, hvor Sebastian Klein lader sig stikke af en stor gedehams (Ikke bi - gedehams!) Men det er nu både sjovt og lærerigt.

 

 

 

Recommended Posts