Sygdomsspredning fra bi til bi

Nyt videnskabeligt studie fastslår, at sygdom og vira gladeligt “hopper” fra biart til biart, og derfor anbefaler forskerne “forsigtighed” omkring opsætning af honningbier.

Lad os sige det med det samme: Honningbiernes værste fjende, varroamiden, er ikke livsfarlig her og nu for vilde bier, da de ikke har overvintrende kolonier. (Mider kan hoppe på humlebier, men uddør sammen med humlebi-kolonien i efteråret).
Men der er masser af andre virussygdomme og parasitter, som ER et problem for vilde bier, og som kan smitte fra biart til biart.

Nye facts

Det nye, der kommer frem med dette studie, er, at denne “udveksling” af dårligdomme går hårdere ud over humlebierne end honningbierne:

“The use of managed honey bees has been implicated in the spillover of parasites and pathogen to wild species, and we here confirm that parasite and pathogen prevalence in honey bees was significantly correlated with parasite and pathogen richness in bumble bees. This relationship was not reciprocal, as honey bee parasite and pathogen richness did not respond to bumble bee prevalence.”

https://doi.org/10.1111/mec.16374

Simpelt sagt: Der er mere smitte fra honningbier til humlebier, end der er den anden vej.

Og det man skal huske på, er, at der er mange, mange flere honningbier, end der er af nogen anden art bi i verden.

Du kan læse hele studiet her: https://doi.org/10.1111/mec.16374

Støt Plan Bi´s arbejde for Danmarks vilde bier: